Open Brief bewoners Postlaantje-Kerklaan

ERMELO – De bewoners van het Postlaantje willen middels een Open Brief hun toekomstige buren waarschuwen. De verkoopcontracten voor de nieuwe woningen worden getekend, terwijl er een aantal zaken nog niet zo zeker zijn als Uwoon wil doen geloven.

,,Daarom hebben we een Open Brief gemaakt om daarmee duidelijk te maken dat het welliswaar lijkt alsof alles in kannen en kuiken is,’’ aldus de bewoners, ,,maar de gemeente en Uwoon weten dat we ons er nog niet bij neer hebben gelegd.’’ De bewoners bedoelen hiermee onder andere op de omgevingsvergunning, die is namelijk nog niet onherroepelijk. ,,Als de structurele problemen niet opgelost worden, weten de partijen dat we toch weer bezwaar gaan indienen.’’ De bewoners willen wel benadrukken dat het hen niet gaat om vertraging van de plannen, maar om verbetering, ,,en ja, dat zal dan wel de nodige vertraaging kúnnen opleveren.’’

Drijfredenen

Omdat de bewoners van het Postlaantje niet weten wie hun toekomstige buurtbewoners worden, maar ze hen toch graag willen informeren over een aantal zaken, is aan Ermelo van NU verzocht de Open Brief ook te plaatsen. ,,Aangezien naar ons idee vaak een verkeerd beeld lijkt te bestaan over onze drijfredenen, en onze toekomstige buurtbewoners voor ons nog onbekend zijn, maar wij e.e.a. graag willen toelichten, zouden wij het erg op prijs stellen als je onderstaande open brief zou willen plaatsen.’’

Open brief aan de toekomstige buurtbewoners in het plan Kerklaan-Postlaantje/de wegwijzer.

U zult opgetogen zijn dat u een nieuwe woning hebt kunnen bemachtigen. Dat kunnen we ons voorstellen. Alleen is het plan voor u als nieuwe buren en voor ons als aanwonenden niet goed.
Stedenbouwkundig is er veel mis met het plan, zeggen stedenbouwkundigen.

Wat aspecten waar u o.i. mee te maken krijgt:
•Minder parkeerplaatsen dan nieuwe huishoudens; deze parkeerplaatsen zijn ook nog openbaar, dus: delen met winkelpersoneel, ambtenaren, omwonenden, winkelend publiek, toeristen, restaurantbezoekers enz.
• Het plan voldoet niet aan de voorwaarden voor een duurzame wijk.
• Zo'n 30% van de balkons ligt op het oosten, van een groot deel daarvan mag de zonnige galerij op het westen niet gebruikt worden om te verblijven.
• (bijna) alle woningen kijken uit op parkeerplaatsen.
• De woningen worden gebouwd rondom een onoverzichtelijk parkeerterrein waardoor er nauwelijks ruimte voor fietsers en voetgangers is. Ook voor kinderen onveilig.
• Nagenoeg het hele terrein wordt verhard en er is nauwelijks groen, dit terwijl er in NL steeds vaker overstromingen zijn, juist dóór al die verharding.
• Het plan voldoet niet aan het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen).
• Enzovoort

En wat vindt u er van dat er nog aangesloten wordt op het gasnet? Hoe lang duurt het voordat u zult moeten gaan ombouwen naar een gasloze / groene woning? Toch wordt het plan doorgedrukt.

Daarom vechten wij als omwonenden de omgevingsvergunning aan. Niet om u dwars te zitten, want nieuwe buren zijn hartelijk welkom! Maar wel omdat het plan volgens ons indruist tegen het gemeentelijk beleid en tegen uitspraken van rechters. Goed overleg er over met de gemeente en ontwikkelaar was niet mogelijk. Dat hebben we lang geprobeerd.

Het juridisch aanvechten van de omgevingsvergunning kan de bouw vertragen of veranderen. Maar dat doen we voor u en voor ons, voor deze leuke buurt, om er een beter plan van te maken. Precies volgens de regels in onze samenleving.

Voor meer uitleg, zoek ons gerust even op en spreek ons aan.
Bewoners van het Postlaantje (namen bij de redactie bekend)