Wethouders komen tot overeenstemming

ERMELO/ HARDERWIJK - De wethouders van de gemeenten Harderwijk en Ermelo hebben de provincie een nieuw voorstel gestuurd voor de dassenoversteek aan de Zeeweg. Men hoopt hiermee de door de provincie Gelderland opgelegde dwangsom van tafel te vegen. De gemeente Harderwijk hangt een dwangsom van 1.000 euro per week boven het hoofd. Harderwijk had tot 1 september de tijd om met een goed plan te komen.

Er komt een tijdelijke oplossing door de huidige wegversmalling terug te brengen naar 3.50 meter. Buurtbewoners gaan akkoord met deze aanpassing omdat het een tijdelijke oplossing is. ,,Zodra de fietsvoorzieningen Zeeweg en Schaapsdijk zijn aangelegd, zal er ter hoogte van de wegversmalling een dassentunnel worden aangelegd,” vertelt wethouder Wouter Vogelsang. ,,Tevens zullen er naar de tunnel dassenrasters worden geplaatst zodat de das de juiste weg kan vinden en niet meer de weg hoeft over te steken.”

Dassenpassage

Door de bouw van de nieuwe woningen in Drielanden-west moest de Harderwijkse dassenpopulatie verhuizen. Hierdoor moest de verkeerssnelheid op de Zeeweg naar dertig kilometer teruggebracht worden. Daar is uiteindelijk een dassenpassage gerealiseerd met daarbij een tweetal verkeersborden. Dat was voor de provincie echter niet genoeg. De nieuwe maatregelen zijn vooral lastig voor landbouwvoertuigen. De tijdelijke aard van de maatregelen maakt het voor betrokkenen aanvaardbaar. De Gemeente Harderwijk neemt de kosten voor haar rekening. De gesprekken tussen beide gemeenten zijn goed verlopen en beide gemeenten hopen op deze manier de das een goed leefgebied te geven. ,,Het wachten is nu op de goedkeuring van de provincie,” aldus Vogelsang, die het antwoord met vertrouwen tegemoet ziet.