Namen verwijzen naar historie

ERMELO – Het college heeft een aantal straatnamen toegekend en vastgesteld voor het nieuwbouwproject De Driesprong. De namen hebben een link met het oude dakpannenfabriekje van Knevel aan de Hamburgerweg.

De straatnamen zijn toegekend aan de nieuwe straten die ontstaan als gevolg van de woningbouwontwikkeling De Driesprong. Het project De Driesprong ligt tussen de Oude Telgterweg, Van Strijlandweg, Heidelaan en Hamburgerweg. De doorgaande noord-zuidverbinding krijgt de naam Driesprong. De drie doodlopende straten krijgen de namen Nokpan, Dakpan en Kruispan. Deze namen refereren aan de oude pannenfabriek die in het verleden op deze locatie heeft gestaan. De straat die in het verlengde van de bestaande Van Emsthof wordt aangelegd krijgt ook de naam Van Emsthof.

Fabriek

De genoemde namen zijn door de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte en Gebouwen (NORG) voorgedragen en deze zijn vervolgens door het College overgenomen. De commissie, die is samengesteld uit personen uit verschillende disciplines heeft bewust gekozen om geen personen te vernoemen, maar wel een link te leggen met het gemeentelijk monument. Evert Knevel begon in 1904 een cementsteenfabriek in een houten loods aan de Hamburgerweg. Doordat enkele jaren later de loods al te klein werd, liet Knevel in 1910 een stenen fabriek bouwen. De fabriek was tot 1948 in gebruik door Knevel waarna J.Ch.Oor uit Amsterdam het stenen pand kocht en er de Elect. Tech. Industrie en Handelsonderneming fa. J. Ch. Oor begon. De fabriek was tot 2000 in gebruik als metaalfabriek, maar na het overlijden van de heer Oor werd het pand voornamelijk gebruikt voor opslag. Nadat een brand in mei 2014 en in 2016 het pand enorm beschadigde, werd door de eigenaar besloten het pand te verkopen. Omdat het een gemeentelijk monument betrof kon het niet worden gesloopt.

School

De Driesprong verwijst naar de scholengemeenschap die vanaf 1982 op dit terrein stond. De gemeente kon in 1979 een stuk grond van ca 7000 m2 kopen van de ‘erven’ Knevel. Het terrein lag in de driehoek Oude Telgterweg, van Strijlandweg en grensde aan het bosje van Knevel. In 1995 fuseerden de Ermelose scholen voor Voortgezet Onderwijs tot Christelijk College Groevenbeek en in 2003 werden de leerlingen vanuit De Driesprong overgeplaatst naar het college Groevenbeek aan de Paul Krügerweg. Nadat de school enkele jaren een incassobureau huisvestte, werd het nog een paar keer gebruikt als wisselschool tijdens de bouw of verbouwing van enkele basisscholen. Daarna stond het enkele jaren leeg en werd het uiteindelijk in 2012 gesloopt. In 2018 werd begonnen met de bouwvoorbereidingen en ging de verkoop van de woningen van de nieuwe woonwijk van start.