Recreatiewoningen alternatief om druk op woningmarkt te verkleinen?

ERMELO/ REGIO - Het landelijke probleem, de woningnood, is groter dan ooit. Daardoor stijgen de huizenprijzen, ook op de Veluwe. Starters, maar ook anderen met een modaal inkomen hebben nauwelijks kans op een betaalbare woning.

Daarnaast is er een enorm tekort aan sociale huurwoningen. De gemiddelde inschrijfduur op het moment dat een woning wordt toegewezen is acht jaar. Voor schaarsere woningtypes kan dat zelfs oplopen tot 15 jaar. De gemeente Ermelo zoekt daarom ook naar andere mogelijkheden voor ‘spoedzoekers’. Zo opende dit jaar Montana, het voormalige Henriëtte van Heemstrahuis, voor bijvoorbeeld jongeren die zelfstandig willen wonen, mensen die door omstandigheden woonruimte zoeken en statushouders. Zo moet de druk op de woningmarkt verminderen. Een druppel op de gloeiende plaat. De gemeenten Putten en Nunspeet gaven eigenaren van vakantiewoningen de mogelijkheid deze te verhuren aan mensen in nood. De zogenaamde 'pauzewoningen' moeten 'spoedzoekers' sneller onder dak brengen.

Doorstroming

Permanente bewoning van recreatiewoningen is echter nog altijd verboden. En dat terwijl het zou kunnen helpen bij de doorstroming op de woningmarkt. Overigens is dit niet nieuw. De afgelopen decennia waren het vooral de starters die hun toevlucht zochten op de Veluwse bungalowparken. Legalisatie is echter niet aan de orde. Wat er wel gebeurt is dat parkeigenaren bungalows mogen slopen om er grote reguliere woningen voor in de plaats te bouwen. Een bijkomend verschijnsel is dat de markt voor vakantiewoningen de ‘gewone’ woningmarkt achterna gaat. Het aanbod daalt, en de prijzen stijgen naar gemiddeld 147.000 euro. Dat bedrag komt natuurlijk niet in de buurt van de prijs van een ‘gewoon’ koophuis.

Stikstof en PFAS

Er staan in Nederland meer dan 250.000 recreatiewoningen. Daarvan is 65 procent in particulier eigendom, alleen daar mag niet permanent in gewoond worden, vinden veel gemeenten. Die jagen eigenaren hun huis uit. Die woningen zijn veelal voorzien van het bouwbesluit en hoeven niet meer gebouwd te worden. De stikstofcrisis en PFAS-dilemma’s zijn hierbij dus niet aan de orde. In tijden van woningnood zou dit toch een snelle oplossing kunnen bieden.