Mobilisatie Oorlogs Kruis voor George Pietraroia

ERMELO – Vanmiddag heeft burgemeester André Baars postuum het Mobilisatie Oorlogs Kruis uitgereikt aan George Pietraroia. De 81-jarige kleinzoon Karl Pietraroia nam de onderscheiding trots in ontvangst. 

Het was achterkleinzoon Anton Pietraroia die een aantal jaren geleden de aanvraag deed na jaren van zoeken in de familiegeschiedenis. George Pietraroia ontvangt deze onderscheiding alsnog als eerbetoon voor zijn inzet in Nederlands Indië tijdens de oorlog. ,,Ten tijde van oorlog is er veel gaande en niet alles wordt direct goed gedocumenteerd. Daardoor is niet iedereen beloond voor de inzet voor het vaderland," vertelt Baars in zijn toespraak. ,,Het is goed dat dit ook nu nog postuum kan." Pietraroia werd geboren op 11 juli 1885 in Semarang. In februari 1898 meldde hij zich voor het leger en kwam op bij het Korps Pupillen in de Oost. Tijdens deze diensttijd is hij met name ingedeeld geweest bij het 16e en 17e Bataljon Infanterie en heeft hij diverse Krijgsverrichtingen gedaan. Wat van die tijd bekend is, is dat hij in 1904 de Bronzen Medaille met een gratificatie van 12 gulden kreeg toegekend, dat hij in 1907 werd bevorderd tot korporaal en dat hij tussen 1908-1910 krijgsverrichtingen verrichtte in Midden-Sumatra. Daarna ging hij over naar de Kaderschool te Tjimahi en verrichtte krijgsverrichtingen in Atjeh. In 1911 is hij bevorderd tot Sergeant. In 1915 had Pietraroia zijn diensttijd volbracht waarna hij het certificaat van goed gedrag kreeg toegekend.

Pensioentijd

Tijdens de Tweede Wereldoorlog meldde de George Pietraroia zich wederom. Zijn opkomst is niet bekend, evenals zijn militaire staat van dienst uit die tijd. Waarschijnlijk doordat hij al ver in zijn pensioentijd zat en toch wilde dienen voor het Nederlandse belang in NL-Indië. Hij was Sergeant 1e klas, Stadswachter van TEGAL. Echter in augustus 1942 werd hij krijgsgevangen gemaakt. Een jaar later is hij in gevangenschap ziek geworden en op 8 februari 1944 is hij overleden in het hospitaal in Petamburan. De 81-jarige kleinzooon, die in de jaren '60 naar Ermelo kwam, heeft zijn opa nog gekend. ,,Als kleine jongen!" vertelt hij. De oorlogsgeschiedenis heeft de familie getekend. ,,Mijn jongere broertje is nog altijd spoorloos," aldus Pietraroia. De onderscheiding die zijn opa nu postuum krijgt, ervaart hij als heel waardevol. ,,Het is een stukje erkenning."