Een mix aan woningen in een evenwichtig plan

ERMELO - Het bestemmingsplan van het toekomstige Oranjepark is vanavond unaniem door de raad vastgesteld. De Zorggroep Noordwest -Veluwe gaat hiermee een volgende fase van nieuwbouw in. De organisatie heeft hierbij niet alleen gedacht aan het bouwen, maar vooral aan het sociale verband. Dat stelt ook raadslid Cor Louwerse van het CDA, die allereerst complimenten maakte naar de initiatiefnemers. ,,Iedereen doet er toe, echt Ermelo’s dus,” aldus Louwerse. Toch werden er door het CDA, Progressief Ermelo, ChristenUnie, SGP en BurgerBelangen Ermelo een motie en een amendement ingediend.

Allereerst om te zorgen dat de 18 geplande middeldure koopappartementen werden omgezet naar middeldure huurappartementen. Daarnaast stelde Evelien Kars (PE): ,,Een mix aan woningen, in een evenwichtig plan, dat wil je kunnen behouden voor nu en in de toekomst.” Met een amendement wil men in de vorm van een kettingbeding de woningen voor tien jaar behouden voor de daarvoor bedoelde markt. Men wil een uitgebalanceerde balans van goedkoop, duur en middeldure woningen. Daarom worden de 18 middeldure koopappartementen veranderd in huurappartementen. Het college zal in overleg met de Zorggroep Noordwest-Veluwe dit in de anterieure overeenkomst vastleggen.

Multigeneratie woon-zorgconcepten 

De Zorggroep Noordwest-Veluwe hanteert op deze lokatie het Libenau gedachtegoed. Doel is om een levensloopbestendige meergeneratie buurt te maken. Er is een trend naar multigeneratie woon-zorgconcepten, waarbij jong en oud iets voor elkaar kunnen betekenen. Hierbij hoort ook dat ontmoeten en buurtbetrokkenheid centraal staan. Er komt een park midden in de locatie, deze vormt hiervoor een cruciaal onderdeel. Het park verbindt de verschillende doelgroepen en zorgt voor contact. Paden slingeren door het park en vormen verschillende wandelrondjes en sluiten aan bij de bestaande buurten. Er worden ontmoetingsplekken gemaakt voor jong en oud.

Inzet bewoners 

Het Liebenau gedachtegoed valt of staat met de inzet van bewoners. Eerder al meldde wethouder Laurens Klappe dat dat een lastig aspect is in het project omdat een woningcorporatie bijvoorbeeld geen bewoners kan selecteren op basis van deze gedachte. De diversiteit van het woningaanbod en de realisatie van de Buurtkamer en het park maken echter dat de kans van slagen groot is. Ook de aanwezigheid van het zorgcentrum biedt de mogelijkheid om makkelijker contact te hebben tussen mensen met en zonder een zorgvraag. Vooral voor het verankeren van de Liebenau gedachte voor de niet gefinancierde elementen is het noodzakelijk om de buurt te verenigen.

Concrete toepassing

Binnen de ontwikkeling van het projectgebied worden een aantal gebouwen gerealiseerd waarvoor het noodzakelijk is om een VVE (Vereniging Van Eigenaren) op te richten. In het kader van de concrete toepassing van de Liebenau-gedachte zijn deze verenigingen bij uitstek geschikt om sociale samenhang in de buurt te creëren en te vergroten. De besturen van de nieuw op te richten Verenigingen van Eigenaren hebben de wettelijke verplichting taken uit te voeren, zoals die genoemd zijn in de splitsingsakte, maar dienen aanvullend ook huis- en gedragsregels te maken. Deze huis- en gedragsregels maken het juist mogelijk de bewoners te stimuleren tot omzien naar elkaar en waar mogelijk in de praktische alledaagse situaties dienstbaar aan elkaar te zijn.