Financiële plaatje biedt geen ruimte 

ERMELO – Het nieuwe sportcentrum in Ermelo krijgt geen multifunctionele danszaal. Het past niet in het financiële plaatje van de gemeente Ermelo.

G.V. Sparta had de wens geuit om de dansactiviteiten van de vereniging ook onder te brengen in het nog te bouwen sportcentrum. Dit met enige urgentie omdat de huidige locatie (Christelijk College Groevenbeek) de huur per 1 januari 2022 heeft opgezegd. 

Onderzoek

Afgelopen jaren is er veelvuldig overleg geweest tussen de gemeente en Sparta. Ook zijn er (her)berekeningen gemaakt over de investerings- en exploitatiemogelijkheden van een danszaal. Uit onderzoek blijkt dat het de financiële mogelijkheden overstijgt. Andere kernactiviteiten van Sparta (turnen, trampolinespringen, free running) worden wel optimaal gefaciliteerd in het nieuwe sportcentrum door het realiseren van een permanente turnvoorziening en een gedeeltelijk hoger plafond voor het trampolinespingen. Sparta draagt overigens voor € 52.000, -- bij in de (vaste) inrichting van het turngedeelte.

Miljoen

De investeringskosten van een extra danszaal zijn indicatief berekend op 1 miljoen euro. De hieruit volgende jaarlijkse kosten van ongeveer € 68.000,-- kunnen door verhuur slechts voor 40% worden gedekt. Wethouder Leo van der Velden: ,,De wens en de gevoelde noodzaak vanuit Sparta begrijp ik, maar het coalitieakkoord en de financiële uitgangspunten van de raad geven geen ruimte voor deze uitbreiding.”