Saldering nodig voor toestemming provincie 

ERMELO – Het college van B&W wil de locatie van het huidige sportcomplex Calluna een aangepaste sportbestemming geven. Hiermee hoopt men de stikstofemissies van het nieuw te bouwen sportcentrum te salderen.

Eén van de voorwaarden is dat de saldo-gevende activiteit (in dit geval sportcentrum Calluna) feitelijk wordt beëindigd voordat deze activiteit wordt ingezet voor salderen. Daarom wordt dit wegbestemd.

Saldering

Dat lijkt vreemd omdat de politiek hier woningbouw wil ontwikkelen. Toch luidt het advies in het collegevoorstel geen woonbestemming te geven. De lagere uitstoot van stikstof op de locatie van het huidige Calluna kan naar verwachting worden verrekend met de uitstoot van stikstof bij de aanleg en gebruik van het ‘Nieuwe Sportcentrum Ermelo’. Deze zogenaamde saldering van stikstof wordt nu uitgewerkt in een stikstofonderzoek en ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie.

Verrekening

Een maas in de wet? Door in deze fase de huidige locatie van sportcentrum Calluna een wijzigingsbevoegdheid op te nemen ten behoeve van woningbouw, wordt de intentie van de gemeente voor deze locatie kenbaar gemaakt en vastgelegd. Echter de verrekening van de stikstofuitstoot is nodig om toestemming van de provincie te krijgen.

Geen antwoord

Op vragen van Ermelo van NU ten aanzien van woningbouwmogelijkheden op de locatie van het huidige sportcomplex wilde de gemeente Ermelo deze week niet ingaan.