'We wekken hiermee energie op voor zo’n duizend huishoudens'

ERMELO/ REGIO - Van maandag 15 tot en met zaterdag 20 november is het voor de 24e keer de Nationale Week van de Ondernemer. Daarom deze week extra aandacht voor een aantal ondernemers. En omdat duurzaamheid ook een belangrijk thema is deze dagen nemen we vandaag een kijkje bij de Aalbertshoeve.

Op groepsaccommodatie De Aalbertshoeve bruist het van de energie. Dat kan ook niet anders want ondernemers Albert en Mathilde van Diest plaatsten drie jaar geleden op 1,6 hectare weiland zonnepanelen. Dat was niet de eerste stap naar duurzaam ondernemen en zeker ook niet de laatste. Albert van Diest ontwikkelt aan de Nijkerkerweg een expertisecentrum waarbij allerlei componenten op het gebied van duurzame energie samenkomen. In 2009 plaatste van Diest een biomassakachel om op een milieuvriendelijke wijze te stoken. ,,Niet voor mezelf, maar omdat ik heel veel warm water verbruikte voor de kalveren.” De ondernemer legt uit dat dit best wat voeten in de aarde had, maar dat het ook financieel aantrekkelijk was om die investering te doen. ,,Zo konden we stoken zonder gasverbruik.” En daarna volgden er nog veel stappen op het gebied van duurzaamheid.

Zonneveld

Op het boerenerf stonden verschillende schuren met asbest daken. ,,We hebben toen het dak vernieuwd, asbest gesaneerd en zonnepanelen op de daken gelegd. Het moet uiteindelijk wel geld opleveren.” Ondertussen liet Van Diest uitrekenen wat een zonneveld zou kosten en hoe een verdienmodel eruit zou kunnen zien. ,,We zijn immers ondernemers. Ik begon het steeds interessanter te vinden.” Uiteindelijk kreeg de Aalbertshoeve een vergunning om 3 hectare vol te leggen met zonnepanelen. Maar omdat het hele proces langer duurde en omdat zonnepanelen steeds meer rendement opleverden, had Van Diest uiteindelijk aan 1,6 hectare genoeg. ,,We wekken hiermee energie op voor zo’n duizend huishoudens.”

Duurzaam

Zon en wind energie is weliswaar duurzaam, maar het grootste deel van de dagopbrengst wordt in slechts enkele uren geproduceerd. De rest van de dag is er niet of nauwelijks groene stroom voorhanden. En dat is volgens Van Diest het probleem. Voor groene energie ontbreekt tot nu toe een energiebuffer om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Daarnaast is de huidige netcapaciteit een probleem bij terugleveren van stroom. Het net is veelal niet toereikend om de piekproductie van wind- en zonneparken te verwerken. Albert van Diest gaat daarom nog een stapje verder. Hij zoekt oplossingen om groene stroom ook lokaal te gebruiken. Hierbij focust hij zich op het produceren van waterstof. ,,Het is een pilot. We willen met het opgewekte waterstof het Bosbad in Putten off-grid maken.” Een interessante stap omdat de energierekening van een zwembad een wezenlijk onderdeel is van de totale exploitatie. Verduurzaming is daarom enorm belangrijk. De Ermelose ondernemer ziet het succes in het gebruik van verschillende componenten. ,,Het is een kwestie van balanceren en zorgen dat er geen stroom het net op gaat.” Waterstof is daarbij het meest voor de hand liggende gas. Een elektrolyzer zet (een overschot van) elektrische energie met water om in waterstof, dat vervolgens opgeslagen kan worden. Op een later tijdstip kan een fuelcel waterstof weer omzetten in elektrische energie. Mathilde en Albert van Diest zien in het opwekken van duurzame energie de toekomst. Ze willen die kennis graag delen en anderen informeren. ,,Natuurlijk doen we dit omdat we als agrariërs goed willen zorgen voor onze omgeving. Maar daarnaast kijken we zeker ook naar een gezonde businesscase.”