Op weg naar een toekomstbestendig bedrijventerrein 

ERMELO – Meer dan 35 ondernemers en belanghebbenden van Veldzicht komen donderdag 24 maart samen om de mogelijkheden voor een klimaat- en toekomstbestendig bedrijventerrein te bespreken. Samen met de gemeente Ermelo, provincie, onafhankelijk adviesbureau ERNON en andere betrokken partijen onderzoeken zij waar kansen liggen voor verduurzaming.

,,Deze onzekere tijden, waarin de energie- en gasprijzen blijven stijgen, onderstrepen het belang van toekomstdenken.” Met deze woorden opent Leo van der Velden, wethouder economie en duurzaamheid, de bijeenkomst. ,,Energie besparen en duurzame energie opwekken is urgent, net als het nemen van klimaatmaatregelen om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen. Het is mooi om te zien dat we vanmiddag één groot netwerk vormen waar we kunnen profiteren van elkaars kennis en inzet.”

Energiescan

Veel van de aanwezige ondernemers of eigenaren van een pand op bedrijventerrein Veldzicht hebben in de afgelopen maanden deelgenomen aan een kosteloze energiescan. De uitkomsten van deze energiescans geven inzicht in wat nodig is voor een duurzaam en toekomstbestendig Veldzicht. Ook is geïnventariseerd wat de toekomstplannen zijn van de ondernemers en waar zij op korte en lange termijn in willen investeren op het gebied van energie, maar ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernamen (MVO), circulariteit, mobiliteit en biodiversiteit. ERNON, onafhankelijke energieraadgevers Noord Oost Nederland, presenteert de uitkomsten en het advies wat daaruit volgt.

Gezamenlijke doelstelling

Het is een middag van kennisuitwisseling en het delen van bruikbare voorbeelden uit de praktijk. Als vervolg van deze bijeenkomst is afgesproken om gezamenlijk doelstellingen en acties te formuleren op weg naar een toekomstbestendig bedrijventerrein Veldzicht.