WerkCentraal

'Volledige transparantie tijdens raadsvergadering'

ERMELO - Op woensdag 28 oktober vindt er een extra raadsvergadering plaats die volledig in het teken staat van het onderzoek naar de politieke strubbelingen. Dan zal blijken of er nog draagvlak is voor de positie van de burgemeester.

In een verklaring constateren de fractievoorzitters dat zij op het punt van het vertrouwen opzeggen naar de burgemeester, niet de juiste formele weg hebben bewandeld. ,,Als klankbordgroep zijn wij belast met het voeren van de jaarlijkse gesprekken met de burgemeester en de afgelopen maanden zijn er veel gesprekken gevoerd. We hebben ook met de wethouders, de gemeentesecretaris en de griffier gesproken." Daarnaast hebben zij input opgehaald bij de fracties.

Zorgen

,,De input was van dien aard dat wij ons grote zorgen maakten. Zo kwam ons, meerdere malen, ter ore dat er een onwerkbare situatie in het college was ontstaan, waarbij geen perspectief op verbetering werd gezien. Uiteindelijk zijn er gesprekken gevoerd met de commissaris van de Koning John Berends. ,,Zijn advies was om nogmaals met de wethouders en de gemeentesecretaris aan tafel te gaan, om te horen of de situatie was verbeterd. Dit was volstrekt niet het geval en de onwerkbare situatie werd wederom genoemd. Omdat ook in dit gesprek geen perspectief werd gezien door de wethouders en de gemeentesecretaris, voelden wij dat de positie van de burgemeester onhoudbaar was geworden. Door de onwerkbare situatie in het college meenden wij dat dit zo niet langer kon voortduren en de bestuurbaarheid van Ermelo in het geding kwam. De inbreng van het gesprek met de gemeentesecretaris was mede verantwoordelijk voor de fractievoorzitters om tot deze conclusie te komen. Het bevreemdt ons dat de gemeentesecretaris ten tijde van de gesprekken met ons een ander beeld heeft gegeven dan uit het rapport blijkt. Om voorgenoemde redenen hebben wij in een gesprek met de burgemeester in juli jl. het vertrouwen in de burgemeester opgezegd." 

Belangen

Dit besluit heeft de klankbordgroep genomen zonder dat zij de fracties heeft kunnen raadplegen. De fractievoorzitters leggen dat als volgt uit: ,,Dit komt omdat wij gedurende dit hele traject strikte vertrouwelijkheid hebben betracht (conform de regels voor de klankbordprocedure). Na deze beslissing zijn wij naar de commissaris van de Koning gegaan om te vragen hoe we dit traject verder moesten vervolgen. Wij hechten aan deze duiding, om te benadrukken dat wij te allen tijde het belang van de bestuurbaarheid van Ermelo voorop hebben gesteld, iets wat wij nog steeds voorstaan. Wij wilden zorgvuldig, respectvol en netjes te werk gaan, zonder welke partij dan ook onnodig te beschadigen."

Transparantie

Het rapport vermeldt dat de klankbordgroep de burgemeester als enige zondebok aanwijst. Dit behoeft volgens de fractieleiders enige nuancering. ,,Ook de wethouders is de spiegel van zelfreflectie voorgehouden. Wij wisten dat het vertrouwen in de burgemeester opzeggen niet de enige oplossing zou zijn en dat ook zeker verantwoordelijkheid over de onwerkbare werksituatie bij het gehele college ligt.
Wij geven in de raadsvergadering van 28 oktober a.s. volledige transparantie én antwoord op de vragen die de overige raadsleden van de Ermelose gemeenteraad stellen."