Progressief Ermelo wil in gesprek

ERMELO - De gemeenteraad van Ermelo besloot vijf jaar geleden te kiezen voor het ambitieuse plan om in 2030 energieneutraal te zijn. Oftewel: dat er in Ermelo dan net zoveel groene, duurzame energie wordt opgewekt als dat er gebruikt wordt.

De ideeën waren er, maar de start was wat moeizaam. Toch zijn er al resultaten bereikt op het gebied van duurzaamheid. ,,Daar zijn wij trots op," zei wethouder Jan van Eijsden vorige maand bij de presentatie van de evaluatie klimaatuitvoeringsprogramma 2010-2014. Dit rapport dat opgesteld is door Bureau Boddeke wordt besproken tijdens de raadsvergadering van morgen. Ermelo is na ruim vier jaar voor 8% energieneutraal ten opzichte van 2010. ,,Dit is geen slecht resultaat, maar er moet nog heel wat gebeuren voordat we op 100% zitten," melden de raadsleden van Progressief Ermelo(PE).

Zonnepanelen of windmolens

Ermelo heeft zich sterk gemaakt voor zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, er is een isolatiesubsidie voor woningeigenaren en er wordt hard gewerkt aan de nieuwbouwwijk Groevenbeek Noord. Toch ontbrak er de afgelopen jaren de focus en kregen projecten veelal onvoldoende aandacht. ,,Er moet nu echt een flinke slag gemaakt worden," meldde raadslid Alex Kleijnen (PE) onlangs al. ,,De vraag is nu hoe we dat gaan doen." Het energieverbruik terugdringen lijkt logisch. Maar hoe? ,,En hoe gaan wij de benodigde groene, duurzame energie opwekken? Met behulp van zonnepanelen of door het verbranden van biomassa? Of zetten we toch in op windenergie? Belangrijke vragen die gevolgen hebben voor de inwoners van Ermelo. Daarom wil Progressief Ermelo graag in gesprek met bewoners. Op zaterdag 30 mei staan partijleden van 10.00 tot 14.00 uur op het Pauwenplein.