Commissieleden willen een weloverwogen beslissing nemen 

ERMELO – Vanavond hebben de leden van de commissie Infrastructuur en Ruimte gevraagd om een externe adviseur voor aanvraag van de omgevingsvergunningen van Tomassen Duck-To. ,,Simpel gezegd wordt gevraagd om de reeds gebouwde voorzieningen, waar nu geen vergunning voor is, goed te keuren,” legt Ronald van Veen van de ChristenUnie Ermelo uit. ,,Tomassen heeft aangegeven dat de aanvraag van de vergunning te laat komt omdat de overname van het bedrijf VSE de bouwwerken noodzakelijk maakten. Ook heeft Tomassen aangegeven dat zij een volgende keer anders te werk zouden gaan.”

De commissieleden willen een weloverwogen besluit nemen en niet een voortijdig genomen besluit op basis van de huidige beschikbare informatie. ,,Het lijkt ons verstandig om te koersen op een nieuwe behandeling begin september,” aldus Van Veen, die kon rekenen op bijval van alle partijen. Tomassen Duck-To heeft ten behoeve van de inrichting, een eendenslachterij, aan de Fokko Kortlanglaan een omgevingsvergunning aangevraagd voor de onderdelen milieu, bouw en handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening. Voor de bebouwing is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad nodig aangezien de bebouwing niet past binnen het vigerende bestemmingsplan.

Complex

De raad vraagt vanwege de complexiteit van het dossier daarom om extern advies. ,,Dit is niet ongebruikelijk, want ook bij het dossier Veldwijk heeft de raad hierom gevraagd,” stelt raadslid Van Veen. ,,Grote dossiers vragen nou eenmaal om een goede interpretatie van de aangeleverde stukken.” Door dit onderzoek komt er vertraging in toekenning van de juiste vergunningen. Daarom wees burgemeester André Baars de commissieleden nog op mogelijke consequenties. ,,Natuurlijk zullen we het respecteren, dat is uw goed recht. Er zijn wat risico’s in de procedures als het uitstel langer duurt. Er loopt namelijk een beroep voor het intrekken van de last.” Dan zou er mogelijk gehandhaafd moeten worden.

Consequenties

Stel dat de raad de verklaring in zijn geheel niet wil afgeven? Baars: ,,Dat zou kunnen na de tweede beoordeling. Dan blijft de huidige milieuvergunning van kracht. Dan zouden bouwwerken verwijderd moeten worden.” Baars wijst ook nog op consequenties voor het milieu. De commissie wil het dossier aanhouden. Tijdens de raadsvergadering op 13 juni zal de raad daartoe een motie indienen. ,,Ons inziens is het onderwerp nu nog niet rijp voor besluitvorming,” aldus Ronald van Veen.