Politiek wacht op onderzoek wat er niet komt

ERMELO – Wie betaalt de lokale journalistiek? Het college heeft besloten om geen financiële bijdrage te willen betalen aan de lokale media omdat men vindt dat daarmee de onafhankelijkheid in het gedrang komt. De lokale politiek sluit zich hier bij aan, maar wil wel met de media in gesprek.

Journalist Natalie Overkamp sprak vanavond in tijdens de commissie Bestuur en Middelen over de financiering van onafhankelijke lokale journalistiek. Overkamp: ,,Qua milieu, maar ook qua publicatiesnelheid is een weekkrant in 2019 achterhaald. Daar liepen we in 2013 op vooruit en we ontwikkelden een digitaal nieuwsmerk. En die verandering vraagt om vooruit kijken. Want hoe houd je lokale journalistiek betaalbaar? De tijd dat het gefinancierd werd door advertenties van makelaars, autoverkopers, personeelsadvertenties etc is voorgoed voorbij. Ook de papieren kranten hebben het daardoor moeilijk. Niet alleen financieel overigens, bezorging is lastig en er hoeft maar iets mis te gaan en je krijgt een verkeerde editie. Met name de journalistiek heeft het moeilijk. Maar hoe waardevol is het? Vind u het belangrijk dat er lokale journalistiek in Ermelo is?’’ Die vraag stelde ze aan de commissieleden. Hoewel alle partijen het erg belangrijk vinden dat er lokale journalistiek wordt bedreven, durft niemand zich uit te spreken voor financiering vanuit de gemeente.

Stimuleren

In het VNG-magazine van 10 mei stond een artikel met de kop: ‘Stimuleer de lokale journalistiek’. Hierin werd aangegeven dat als wethouders en raadsleden vinden dat lokale en regionale journalistiek belangrijk is, dan moeten zij die ook stimuleren. Het VNG-magazine refereert aan de resultaten van een onderzoek ‘Pas Op! Breekbaar’ van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Als gemeenten de lokale en regionale journalistiek willen ondersteunen, zou dat een structureel karakter moeten hebben waarbij de onderzoekers adviseren om mogelijke oplossingen af te stemmen binnen bijvoorbeeld de VNG of in regionaal of provinciaal verband. ,,In hoeverre ben je onafhankelijk als je als gemeente de journalistiek gaat steunen?’’ vraagt Anneke Knoppert, fractievoorzitter Progressief Ermelo zich af. Ze gaf aan zich aan te sluiten bij het artikel in VNG-magazine. ,,Ik vind dat we eerst het onderzoek van de VNG moeten afwachten, dan kunnen we eventueel daarbij aansluiten.’’ Blijkbaar heeft Knoppert het artikel niet, of niet goed gelezen, immers er is geen sprake van een onderzoek door de VNG. Opvallend is dat ook de andere partijen zich bij het standpunt van Knoppert aansloten. Terughoudend: ‘Eerst maar eens afwachten…’

Belang

Wel zijn de partijen van mening dat het belang van onafhankelijke journalistiek groot is. ,,Dit zou geen vraag moeten zijn,’’ zegt Folkje Spoelstra (CU). Ben Noorloos (BurgerBelangen Ermelo) gaf aan dat de gemeente ook zou kunnen bekijken hoe de jaarlijkse subsidies herverdeeld moeten worden en niet alleen Veluwe FM zou moeten subsidiëren. En hij pleitte voor een gebruikersonderzoek. ,,We hebben de journalistiek wel nodig.’’ Ook voor Sarath Hamstra (CDA) is lokale journalistiek van groot belang, en wil graag met een brede afvaardiging van de lokale media om de tafel. Dit werd ondersteund door de andere partijen.

Overheidsgeld

René Heij (SGP), maar ook Monique van den Broek (VVD) spraken zich duidelijk uit dat journalistiek niet met overheidsgelden ondersteund mag worden. Dit zou ten koste gaan van de onafhankelijkheid. Zowel Heij, als ook de andere commissieleden gaan er aan voorbij dat de landelijke en provinciale journalisten wel met overheidssubsidies ondersteund worden. Kijk hierbij bijvoorbeeld naar de NOS en Omroep Gelderland. Ermelo van NU zal de fractievoorzitters van de partijen op korte termijn een uitnodiging sturen om, samen met andere journalisten, over dit onderwerp door te praten . Overkamp: ,,Wij vragen vooral commitment. We reiken u de hand en kijken graag samen met u naar de toekomst van de lokale journalistiek.’’