Zes sportambities voor sportformateur

ERMELO – Gisteravond werd tijdens het Sportgala 2020 bekend gemaakt dat de gemeente Ermelo de ambitie heeft om een sport- en preventieakkoord met diverse partijen op te stellen. Ine Klosters-de Vries wordt de sportformateur, zoals de nieuwe functie gaat heten. 

Binnen het Sport- en preventie akkoord zijn er zes ambities geformuleerd. Vijf ambities zijn uitgewerkt in een deelakkoord: Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders, Positieve sportcultuur, Van jongs af aan vaardig in bewegen. In ieder deelakkoord zijn de belangrijkste doelen en activiteiten beschreven. Ook zijn er inspiratiekaarten opgesteld. De zesde ambitie 'Topsport die inspireert' wordt in de loop van 2020 uitgewerkt. ,,Dit akkoord zal een ondersteuning zijn aan de beweegaanbieders die hiermee ondersteund worden in het uitvoeren van hun toekomstplannen. Dat gaat resulteren in een (nog) sterker beweegaanbod, dus meer kansen om te sporten of bewegen en daarmee een gezondere samenleving,’’ aldus Klosters. En wat meteen duidelijk werd gemaakt is dat deze functie geen bureaufunctie wordt, maar ze gaat er op uit.

Ambitie

Interactie is zeer enthousiast over het genomen initiatief van de Gemeente Ermelo. Directeur Mark Broere: ,,Naast het vitale sportpark, de realisatie van het nieuw te bouwen sportcentrum en de inzet van de buurtsportcoaches, is dit een prachtige ambitie van de gemeente Ermelo. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. Om zo met alle beweegaanbieders, een sport- en preventie akkoord te sluiten. Daar gaat de hele gemeenschap van de Gemeente Ermelo plezier aan beleven.