Tijdelijke mast ter overbrugging tot permanente locatie 

ERMELO – Het bouwen van een mast zonder vergunning is voor netwerkprovider T-Mobile niet vreemd. ,,Omdat de mast direct verbetering van het bereik kan opleveren, en het een relatief eenvoudig bouwwerk betreft, is vooruitlopend op de vergunning al gestart met werkzaamheden,” zegt woordvoerder Klaas Jan Lageschaar namens T-Mobile. Het bedrijf is reeds met de gemeente in overleg voor een definitieve mast. ,,Dit is een traject dat nog enige tijd duurt, vanwege vergunningverlening. Om het bereik al op korte termijn te verbeteren wordt in dit soort situaties vaak een tijdelijke mast geplaatst.”

Vrijdag werden bewoners van de Oude Nijkerkerweg/ Kolbaanweg verrast doordat er gestart werd met het plaatsen van een mast. Zij zijn tot op heden hierover niet geïnformeerd. De gemeente heeft inmiddels een bouwstop opgelegd. Vandaag reageert het telecombedrijf met de mededeling dat de aanpak van T-Mobile om zonder vergunning te bouwen 'gewoon' is. Op andere locaties, bijvoorbeeld in Oud Beijerland deed men dit ook. Daar werd in april 2016 zonder vergunning een tijdelijke mast geplaatst die maanden later door de gemeente werd gelegaliseerd. Nu, vier jaar later wil het telecombedrijf de mast vervangen door een grotere. Ook in Hazerswoude plaatste de telecomaanbieder enkele jaren geleden, in overleg met een boer maar zonder vergunning van de gemeente, een gsm-mast.

Verbeterde mobiele dienstverlening

Voor de tijdelijke mast aan de Oude Nijkerkerweg is door T-Mobile eind september bij de gemeente Ermelo een vergunning aangevraagd voor de periode van 1 jaar, als overbruggingsperiode tot de permanente locatie is vergund. Lageschaar: ,,We hopen in nauw overleg met de gemeente op korte termijn de vergunning voor de mast te ontvangen, zodat wij de mast alsnog kunnen realiseren. Hierdoor zullen particulieren en bedrijven, en hulpdiensten in de omgeving van de Oude Nijkerkerweg beschikken over een verbeterde mobiele dienstverlening.” T-Mobile zegt dat er behoefte is aan verbetering van de mobiele dienstverlening, zowel bij de bedrijven in het bedrijvenpark, als op de naastgelegen doorgaande weg en het spoor. Tevens hangen de bereikbaarheid van 112 en NL- Alert samen met voldoende capaciteit en dekking van het mobiele netwerk.