Sanering vuilstort heeft nooit prioriteit gehad

ERMELO - Het is een ingewikkeld gebied, een voormalige stortplek die dienst deed tussen 1940 en 1970. Daarna werd de vuilstort gesloten en met grond bedekt. Nu is het een bosperceel, waar dassen foerageren en waar mensen hun hond uitlaten, gelegen tussen de spoorwegovergang aan de Oude Telgterweg en het sportpark De Zanderij. En hoewel het gebied niet nodig is voor de ontwikkeling van het nieuwe sportcentrum, is de tijd van wegkijken, wat wethouder Leo van der Velden betreft, echt voorbij.

Van der Velden: ,,Ik ken het nog als een open plek, nu wordt het als natuur bestempeld. Dat vergroot ook de complexiteit van dit gebied.” Twee jaar geleden bleken asbestdeeltjes in het bosperceel aanwezig te zijn. ,,Door die oppervlaktevervuiling was er een directe aanleiding waardoor het op de agenda van het college kwam,” aldus de wethouder. ,,We hadden geen keus en soms is dat prettig. We moesten gaan nadenken over een plan van aanpak.” De gemeente plaatste uit voorzorg hekken en vorig jaar is er zestig liter asbesthoudend materiaal geraapt. Hoe asbest in de bovenlaag is gekomen, is de vraag. ,,Het kan een proces van het inklinken van de grond zijn, maar het kan ook een andere oorzaak hebben.” Wat voorop stond, was dat deze vervuiling niet langer kon wachten. Er is schoongemaakt en het omheinde gebied is verkleind.

Prioriteit

Feit is dat de aanpak van dit vervuilde gebied nooit prioriteit heeft gehad. ,,Het is nog nooit op de agenda gekomen,” zegt Van der Velden. Hij noemt het een soort publiek geheim. ,,We weten dat er afval van ziekenhuis Salem ligt. Er zijn ampullen en dat soort zaken aangetroffen. In die tijd werd er niet aan afval scheiden gedaan.” Van der Velden is nuchter. ,,Er heeft geen chemische fabriek gestaan, maar dat er wat moet gebeuren is een feit. Ik ervaar het als een opluchting dat we niet meer hoeven weg te kijken.” Wel onderschrijft hij de complexiteit. ,,We hebben het hier over ‘waardevolle natuur’ ondanks de vuilstort als ondergrond. Dat zijn twee geheel verschillende dingen. Het is jonge natuur, ontstane bossages, waarin ook de das zich heeft gesetteld.” In veel gevallen betekent herontwikkeling van zo'n gebied een inpassing van de voormalige stortplaats in het landschap, waarbij verontreinigingen worden afgedekt met een deklaag. ,,Maar je kunt hier niet zomaar een enorme laag opwerpen vanwege de das.”

Te vroeg

De oude vuilstort staat onder toezicht van de provincie Gelderland. De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) onderzoekt nu de verschillende scenario’s van saneren. Van der Velden: ,,De provincie is hierin leidend. Je kunt hierin als gemeente niet zelf bepalen waarmee je kunt volstaan.” Volgens de wethouder is er bij de provincie ook medewerking. ,,Ik kan me niet voorstellen dat de provincie hier nu zijn handen vanaf trekt als het gaat om financiering. Maar het is nog te vroeg om te kijken naar de mogelijke kosten. Dat hangt af van de scenario’s.” Er is inmiddels wel door de gemeente een risicoparagraaf opgenomen.

Plannen

De afgelopen jaren is gesproken over het verleggen van de Oude Telgterweg. Dit zou consequenties hebben voor het gebied. Maar dit idee is uit de plannen verdwenen. ,,Of de raad moet dat nog willen,” zo vult Van der Velden aan. Ook een waterberging op deze locatie is ook geschrapt. Dit zou veel te kostbaar worden omdat dit onder het spoor door zou moeten gaan. De wethouder noemt het een onhaalbare optie waarbij ook ProRail niet staat te juichen. ,,Het gebied is niet meer nodig voor welke ontwikkeling dan ook. Er moet een besluit genomen worden wat aanvaardbaar en realistisch in financieel zin is. Door alles goed te wegen, kunnen we het aan iedereen uit kunnen leggen.” De wethouder ziet straks een nieuw sportcentrum met in het verlengde een recreatiegebied. ,,Natuur met bankjes, een wandelroute of trimbaan. En er is gesproken over iets met fietscross,” meldt Van der Velden. Hij denkt dat dit realistisch is, als dat kan volstaan met beperkte maatregelen waarmee het aanblik in takt blijft. ,,Een toegankelijk gebied waar mensen kunnen bewegen. Maar of dat volstaat, is nu nog de vraag.” De andere kant is dat, wanneer je echt iets met de grond zou willen doen, het gehele bos gekapt zou moeten worden. Dan zit je dus met de natuurwaarden en een beschermde das. Even een laag grond en afdichting aanbrengen is hierdoor niet mogelijk. ,,Maar er is geen acuut gevaar,” stelt Van der Velden. ,,Wel vraag ik iedereen de hekken te respecteren.” Begin volgend jaar zal het ODNV rapport worden gepresenteerd en zijn de verschillende scenario’s op tafel komen.