Raadsleden willen statement maken met motie

ERMELO – Het aanlichten van de toren van de Immanuelkerk is niet noodzakelijk en het college moet eerst met een voorstel naar de raad komen. Dat is het gevolg van de motie die woensdagavond is ingediend.

Ben Noorloos, raadslid BurgerBelangen Ermelo, diende de motie samen met CDA Ermelo in. ,,Zolang we geen sluitende meerjarenbegroting hebben, moeten we kijken hoe we met dit soort budgetten om moeten gaan.” Hij noemt het een druppeltje op de gloeiende plaat, maar wil dit ook omdat er opnieuw een OZB verhoging aankomt. ,,We vinden dat hier een goed statement van deze motie uit gaat,” zegt Erik van der Weide. ,,We hebben het heroverwegingstraject net achter de rug. Qua timing is dit niet het goede moment om met dit voorstel te komen.” De motie werd gesteund door de ChristenUnie Ermelo.

Signaalfunctie

,,In deze tijd moeten we een signaalfunctie afgeven,” zegt ook Dick Tillema (CU Ermelo). Net voor de jaarwisseling is er uitgebreid gesproken over bezuinigingen en het schrappen van muziekonderwijs, schoolzwemmen en de fonteinen op het Raadhuisplein. Herma van der Weide (VVD Ermelo) vindt de motie belachelijk. Het geld zit namelijk al in de begroting. Ook de SGP heeft geen behoefte aan deze motie. Wethouder Hans de Haan wil hier wel zijn licht over laten schijnen. ,,In 2013 is er al gesproken om deze plannen uit te voeren,” zegt De Haan. ,,We proberen dit centrum een betere uitstraling te geven. Het is de wens van de gemeenteraad en er is budget. Het is een eenmalige investering.”

Raadslid onwaardig

Herma van der Weide noemt het de slechtste motie ooit. Ze roept raadsleden op de motie niet te steunen. ,,Het is raadslid onwaardig.” Hierop roept CDA-raadslid op tot een punt van orde. ,,Je kunt er van mening over verschillen,” zegt Noorloos, die de uitspraken van Herma van der Weide als kwetsend betitelt. Hij vindt dat men terughoudend moet zijn met het aangaan van financiële verplichtingen, zolang de meerjarenbegroting niet sluitend is. Daarom wil Noorloos met de motie de uitvoering van de verlichting van de toren van de Immanuëlkerk stop zetten. Overigens stelt wethouder Wouter Vogelsang dat het geld nog niet is vrijgegeven.
De motie is met 13 tegen 8 stemmen aangenomen. Het college zal nu eerst met een voorstel richting de raad moeten komen.