Speuld krijgt veilige inrichting

SPEULD/ ERMELO - De Garderenseweg krijgt een nieuwe, eigentijdse en veilige inrichting. Er komt onder andere een nieuwe fietsvoorziening. Ook pakken we het kruispunt bij de school aan. Vandaag ondertekenden de gemeente en aannemer Van Gelder de bouwteamovereenkomst. Het bouwteam gaat verder met het voorbereidende werk en daarna met de uitvoering van de werkzaamheden. Belangrijk hierin is dat er een minimaal uitstoot van stikstof mag zijn.

Aannemer Van Gelder: ,,Met de voorbereidingen voor de uitvoering starten we zo snel mogelijk. Het is de bedoeling om in juni buiten te beginnen met de werkzaamheden. We verwachten dat de werkzaamheden ongeveer twee maanden duren." Het asfalt van de Garderenseweg wordt vanaf de rotonde van de N302 tot en met het einde van de bebouwde kom richting Garderen vervangen. De fietsstroken op de weg krijgen een rode kleur asfalt. Hierdoor worden ze veel duidelijker. ,,We nemen ook andere maatregelen, zoals drempels. Dit wordt allemaal gedaan om de verkeersveiligheid in dit mooie buurtschap te vergroten.”

Buurtvereniging

In eerdere voorbereiding van de werkzaamheden heeft de buurtvereniging Speuld een belangrijke rol gespeeld. Ze dachten en denken met de gemeente en Van Gelder mee over de plannen, het betrekken en informeren van de bewoners en de manier waarop iedereen bereikbaar is tijdens de uitvoering. Zij kunnen nu niet wachten tot de werkzaamheden gaan beginnen. Regiodirecteur Gerhard Weitkamp van Van Gelder: ,,Bij deze werkzaamheden in Speuld komen voor Van Gelder meerdere zaken naar voren waar wij ons graag voor inzetten: zo duurzaam mogelijk uitvoeren en een grote participatie van de omgeving in ontwerp en uitvoering.” Een werkgroep van bewoners en de gemeente werkten samen aan een ontwerp

Vertraging

Er werden veel suggesties voor verbetering gedaan en overige wensen werden uitgesproken. Ook werd er een werkgroep van bewoners samengesteld. De werkgroep heeft zich samen met de gemeente intensief gebogen over de plannen en nam de suggesties en wensen van de bewoners hierin mee. Bij een tweede presentatie aan bewoners van het ontwerp bleek een groot draagvlak. ,,Helaas liep de uitvoering van de plannen vertraging op doordat de wetgeving rondom stikstofuitstoot werd aangepast door de Rijksoverheid,” vertelt wethouder Wouter Vogelsang. ,,We moesten weer terug naar de tekentafel om de plannen aan te passen.” Collega wethouder Leo van der Velden noemt dat een tegenvaller. ,,Maar gelukkig hebben we nu met van Gelder een aannemer in huis die het werk kan doen met een minimale uitstoot.”

Veiligheid

De gemeente is blij dat er eindelijk een start gemaakt kan worden met de herinrichting van de weg. De route Garderenseweg richting N302 is een belangrijke fietsroute voor onder andere schoolgaande kinderen. Om de weg veiliger te maken voor alle weggebruikers stemde de gemeenteraad in juli 2019 in met het plan van de gemeente en de buurtvereniging: een veilige weg met een overzichtelijke wegindeling en met behoud van het dorpse karakter.