'Te Brake speelt bedenkelijke rol in blokken-soap'

ERMELO – Ambtenaren van de gemeente Ermelo zijn in samenspraak met de betrokken bewoners bezig om een uitvoeringsplan vast te stellen voor een veilige inrichting van de Prins Hendriklaan en de aansluitende lanen, zoals in de uitspraak van de Raad van State is vastgesteld. Maar raadslid Dick te Brake (CDA) is echter van mening dat de realisatie in het tweede kwartaal van dit jaar niet gehaald wordt.

,,Een zorgvuldige en daardoor wat langer durende procedure is de oorzaak dat de openstelling wat langer op zich laat wachten,” stelt bewoner Kees Kwaaitaal. Volgens hem is Te Brake slecht geïnformeerd. ,,De heer te Brake heeft zich in het verleden vele malen intensief en met gedram bemoeid met de openstelling van de Prins Hendriklaan en heeft zelf een bedenkelijke rol gespeeld in de geschiedenis van de zogenaamde blokken soap. Hij is mede-veroorzaker geweest van het feit dat het Trefpunt maar één uitgang heeft. Het CDA-raadslid zegt nu dit heel gevaarlijk te vinden. Hoe leugenachtig! De raad (en hijzelf dus) heeft besloten de Maximalaan aan de westzijde te blokkeren! Dat heeft helemaal niks met de Prins Hendriklaan te maken. Hoe verzin je het om nu de gevaarzetting te berde te brengen.”

Te Brake legt uit: De Maximalaan was in het begin een bouwstraat die werd gebruikt als racebaan. Er waren geen trottoirs. Het was een nieuwe wijk in wording. In 2010 koos de VVD ervoor om de Prins Hendriklaan af te sluiten en de 
Maximalaan te gebruiken als doorgaande weg. Er ontstond zo veel 
sluipverkeer vanuit de wijk Ermelo Noord naar de Harderwijkerweg.” Zo werd volgens hem het probleem verschoven waardoor uiteindelijk ook de Maximalaan afgesloten werd. Kwaaitaal: ,,Dit dossier heeft vanaf dat moment de hoofden pijn gedaan. Door burgemeester Andre Baars werd de dag vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de aannemer, die al was begonnen de diagonaalafsluiting definitief aan te leggen, van het werk afgehaald. Tot verbijstering van de betrokken burgers en zonder overleg met hen werd bewust gehandeld in strijd met het door de gemeente Ermelo zelf vastgesteld Verkeersbesluit.…ondertekend door dezelfde burgemeester Baars.” Kwaaitaal noemt het een hoofdpijndossier dat een onderzoek meer dan waard zou zijn.

Tien jaar lang werd er geprocedeerd. Kwaaitaal: ,,Wanneer er toen met de bewoners was gecommuniceerd en een veilige inrichting was voorgesteld zoals er nu voorligt, had dat meer dan 100.000,- euro aan procedure kosten bespaard.” Geld van de samenleving dat ook op een andere manier ingezet had kunnen worden. Te Brake: ,,Dat gaat inderdaad ten koste van andere dingen.” Hij heeft vraagtekens bij het rekken van de situatie van omwonenden. Dat ziet Kwaaitaal anders. ,,De lange duur van het verkeersconflict over de Prins Hendriklaan is niet veroorzaakt door de bewoners, maar door het voormalige college onder leiding van burgemeester Baars die meermalen in beroep zijn gegaan tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter die de bewoners in het gelijk had gesteld.”

Duidelijk is dat het einde in zicht is. Het college heeft een inrichtingsplan voorgelegd waar de betrokken bewoners blij mee zijn, waar ze uitvoerig over konden meedenken en dat recht doet aan de eisen van de Raad van State bij openstelling van de Prins Hendriklaan en achterliggende lanen. Te Brake maakt zich echter zorgen over het feit dat de raad nog budget vrij moet geven. ,,Ook de provincie zou hieraan meebetalen. Maar er ligt nog geen voorstel bij de raad.” Kwaaitaal hoopt op een veilige, rustige en duidelijke verkeersafwikkeling na de opening van de Prins Hendriklaan en de Maximalaan.