Accenten in vorm van klokkentoren en 'pauwengevel'

ERMELO - Het Pauwenplein krijgt, na de sloop van twee winkelpanden, twee gloednieuwe, markante hoekgebouwen. Projectontwikkelaar Sven Gravendeel brengt hiermee extra accent aan in de de entree naar winkelcentrum De Enk. ,,We mogen blij zijn met een ondernemer die zich zo inzet voor ons dorp,” zegt wethouder Ronald van Veen. Hij blikt terug naar de eerste fase waarin het winkelcentrum onder handen is genomen waardoor het een eigentijdse uitstraling heeft gekregen. Gravendeel is van plan om eind dit jaar met de tweede fase van start te gaan. Het voormalige ‘Jonker’-pand zal dan als eerste gesloopt worden.

Gravendeel wil met de nieuwbouw ook het Pauwenplein een extra impuls geven. Naast winkelruimten komen er ook zestien appartementen waarvan er twaalf in de sociale sector. Dat past binnen de wensen van het college en de raad. Toch moet de projectontwikkelaar nog even wachten op een aanpassing in het bestemmingsplan. De nieuwe gebouwen zijn namelijk iets anders gesitueerd dan de huidige gebouwen en om het plein te accentueren voorziet het plan ook in hoogte accenten in de vorm van een klokkentoren en ‘pauwengevel’. Gravendeel is blij dat het nu bijna vergund is, maar zijn geduld is enorm op de proef gesteld. Hij wil liefst voortvarend van start. ,,Als het aan mij ligt dan zijn we eind volgend jaar in ieder geval klaar met de winkels. De afbouw van de appartementen volgt dan begin 2024. Zodra ‘Jonker’ klaar is verhuist Eyefashion en dan wordt dat pand gesloopt en vervangen door nieuwbouw.” Gravendeel zorgt er dus voor dat tweederde van de nieuwe woningen passen binnen de sociale huurgrens. De laatste vier zijn iets duurder. De projectontwikkelaar zorgt hiermee voor een surplus. ,,Ons plan is om dit in een soort fonds te stoppen zodat we bij toekomstige ontwikkelingen dit kunnen uitruilen.” Waar die ontwikkelingen zullen plaatsvinden is nog niet bekend. In overleg met de gemeente zijn er maatwerkafspraken gemaakt om het surplus aan sociale woningen in andere plannen te compenseren. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst.

 

De architectuur van de nieuwe panden hebben onmiskenbaar een Ermelose identiteit. De vormen van de daken zijn geïnspireerd op Ermelose, historische, voorbeelden en sluiten aan bij de panden in de Stationsstraat, waarbij onder meer steile dakhellingen en asymmetrie kenmerkend zijn. Tegelijkertijd heeft de projectontwikkelaar rekening gehouden met het groen- en natuurinclusief bouwen. Zo zullen er voldoende maatregelen worden genomen voor de leefbaarheid en voor het ecologisch functioneren van Ermelo. In het project voor het Pauwenplein wordt bijvoorbeeld in één van de topgevels voorzien van 11 nestkasten. Voor Gravendeel is de realisatie van deze panden de voltooiing van De Enk.