Nieuwe schoolgebouw in combinatie met wijkvoorzieningen  

ERMELO – Het gebied waar sportcomplex Calluna staat, zal de komende jaren ingrijpend veranderen. De bouw van een nieuw schoolgebouw, waar zowel de Augustinusschool als De Klokbeker gehuisvest worden, maakt hier onderdeel van uit. Beide scholen zijn aan het eind van hun bouwtechnische levensduur. Wethouder Hugo Weidema verwacht dat bij aanvang van het schooljaar 2026/2027 de nieuwbouw geopend kan worden. Ook zullen er een peuterspeelzaal, kinderopvang en andere wijkvoorzieningen gerealiseerd worden.

De twee basisscholen staan aan de De la Reystraat en zullen dus verhuizen naar het Calluna gebied. Begin dit jaar besloot het college dat de twee basisscholen binnen het plangebied terug moeten komen en samen onder één dak nieuwgebouwd gaan worden. Bij het maken van de plannen wordt ook gekeken of het scholencomplex breder kan worden ingezet. Daarbij kan worden gedacht aan een wijkfunctie. ,,We kunnen ons voorstellen dat er behoefte is aan een wijkcentrum,” zegt wethouder Hugo Weidema. Ook wordt onderzocht of er een combinatie met woningbouw kan worden gerealiseerd.

Sloop sportcomplex

Na de oplevering van het nieuwe sportcomplex zal Calluna worden gesloten en gesloopt. Hier ontstaat ruimte voor nieuwbouw. Het zal allereerst gaan om tijdelijke huisvesting voor starters omdat dat sneller gerealiseerd kan worden. Dit kan de tijd overbruggen totdat het bedrijventerrein van Kerkdennen uitgefaseerd is (doel 2050) en een integraal plan gemaakt kan worden voor het hele ontwikkelgebied.