Planvorming herontwikkeling is gestart 

ERMELO - De planvorming voor de herontwikkelen van recreatiepark Horsterhoeve aan de Horster-Engweg 17 tot een woningbouwlocatie is gestart. In april van dit jaar is door de ontwikkelaar, De Bunte Vastgoed Oost B.V., een eerste schets gedeeld met direct omwonenden. Daarna is het stedenbouwkundig ontwerp uitgewerkt. Tijdens de inloopbijeenkomst op 12 december wordt het ontwerp gedeeld.

De afgelopen tijd is achter de schermen hard gewerkt aan het stedenbouwkundig plan voor de ca. 260-270 woningen op de Horsterhoeve. Bovendien zijn in de afgelopen maanden een groot aantal onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere bodem-, geluid- en stikstofonderzoek. Het woningbouwplan voorziet in een grote behoefte. Een groot aandeel van de te realiseren woningen (minimaal 50%) is bedoeld voor het sociale segment (huur en koop). De overige 50% is bedoeld voor de vrije sector, onderverdeeld in middenhuur (circa 10%) en tussen- en hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen (40%). Met het plan zal dus minimaal 50% sociaal worden ontwikkeld en is daarmee passend binnen de woningbouwverordening.

In overleg met de gemeente en andere betrokkenen zal het stedenbouwkundig plan in de komende tijd verder uitgewerkt worden. Vervolgens kan de bestemmingsplanprocedure op gang worden gezet. De verwachting is dat de procedure medio 2023 kan starten. De inloopbijeenkomst is op maandag 12 december van 19.00 tot 21.00 uur in Verenigingsgebouw Ons Huis, Zeeweg 100.