Drie Ermeloërs Koninklijk onderscheiden

ERMELO - Een kleine 3.000 mensen zijn vandaag, de dag voor Koningsdag, tijdens de lintjesregen koninklijk onderscheiden. Drie Ermeloërs behoren tot deze gedecoreerden. Gert van Loo ontving net als het echtpaar Van der Heiden een lintje en de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Voor burgemeester Hans van Daalen was het de eerste keer dat hij de decorandi in het zonnetje mocht zetten. Gert van Loo begon zo’n vijfentwintig jaar geleden als vrijwilliger bij de vrijwillige (bedrijfs)brandweer van de zorginstelling ’s Heerenloo. Bij het opheffen van het bedrijfsbrandweerkorps hielp hij bij het opknappen van de voertuigen ten behoeve van brandweerkorpsen in Hongarije. De laatste jaren was Van Loo nauw betrokken bij de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo, Open Monumentendag en hielp hij Museum Het Pakhuis bij de opstart met de website. In 2011 werd Gert van Loo, zelf een actief radio-amateur, secretaris van de Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek Nederland (VERON), regio Amersfoort e.o. Ook is hij voorzitter van de Stichting Radio Examens (SRE). Deze organisatie verzorgt de landelijke examineren van radioamateurs die gebruik willen maken van frequentieruimte.

Echtpaar van der Heiden-Bultman

Lubberta en Gert van der Heiden-Bultman zijn bijna 35 jaar pleegouders. Ze vangen kinderen op via verschillende pleegzorgaanbieders. Het gaat met name om crisisopvang. In de loop der jaren gaat het om maar liefst zeventig kinderen. ,,Zonder ons geloof hadden we dit niet kunnen doen. Ze staan dag en nacht voor de kinderen klaar. De pleegkinderen hebben vaak een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en een intensieve zorgbehoefte. Gert van der Heiden werd overigens extra verrast omdat hij in de veronderstelling was dat het ging om de onderscheiding van zijn vrouw. Dat hij zelf ook een lintje kreeg was een grote verrassing. De burgemeester benadrukte dat zij voor veel kinderen echt het verschil hebben gemaakt en dat ze dit vooral samen hebben gedaan.