Romeinen rukken op in Ermelose landschap

ERMELO - Deze week is de eerste cortenstalen Romein geplaatst op het Molenaarsplein in Ermelo. ,,Het is een markering vanwege het rijke Ermelose verleden,” zei Hans de Haan, voorzitter van museum Het Pakhuis. Hij gaf anderhalf jaar geleden (toen nog als wethouder) de opdracht om vijf imposante Romeinse soldaten te maken als verwijzing naar de twee unieke marskampen die Ermelo rijk is.

De Veluwe is rijk aan erfgoed, aan cultuurhistorische schatten die elk hun eigen verhaal vertellen. Denk aan de grafheuvels, opgeworpen door groepen jagers/verzamelaars die als eersten dit gebied bewoonden. Ermelo is hierin een belangrijke spil. Hier zijn van ieder tijdvak enorm veel sporen te vinden. Zo ook twee unieke marskampen. De Haan vindt het belangrijk dat het verleden zichtbaar, beleefbaar en aantrekkelijk wordt. Ook museumdirecteur Patrick Reeuwijk benoemt de sporen uit het verleden een belangrijke pijler van dit dorp. Vanuit het oogpunt van toerisme en recreatie is erfgoed relatief onderbelicht gebleven. ,,Hier liggen kansen!” aldus Reeuwijk. De cortenstalen Romeinse soldaat op het Molenaarsplein is een begin. ,,Nu moeten snel de anderen volgen,” vult De Haan aan. ,,En wie meer wil weten over archeologische opgravingen, Romeinse marskampen of grafheuvels kan terecht bij Museum Het Pakhuis in Ermelo.