Zware snoei moet bomen behouden

ERMELO – Een rij honderd jaar oude linden aan de Torenlaan in het Arie van der Meijdenplantsoen is dusdanig beschadigd dat er ingrijpende snoeimaatregelen nodig zijn. Door graafwerkzaamheden is het wortelstelsel van zes linden zodanig beschadigd dat er vraagtekens waren bij de stabiliteit van de bomen.

De oude linden hebben een monumentaal karakter en staan op de lijst waardevolle bomen. Tevens zijn ze beeldbepalend voor dit deel van Ermelo. Eind vorig jaar zijn in opdracht van de gemeente Ermelo lichtmasten ge-/verplaatst. Voor het aansluiten van de lichtmasten is door het wortelgestel van de bomen gegraven. Hierdoor is zoveel schade aan de wortels veroorzaakt dat voor de stabiliteit van deze linden werd gevreesd. ,,Ik ben geschrokken van de schade en van de nodige maatregelen. Om de bomen én het huidige laanbeeld te behouden moeten zij fors gesnoeid worden,” reageert wethouder Ronald van Veen.

Laanbeeld moet in stand blijven

De wethouder vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het groen in de gemeente. ,,De afweging maken welke maatregel je toepast is soms lastig. We stonden voor de keus om de linden te vervangen of zwaar te snoeien. Alles afwegend kiezen we voor zware snoei, omdat daarmee het laanbeeld zoveel mogelijk in stand blijft.” Voordat dit besluit werd genomen is er eerst een trekproef uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de schade leidt tot zo’n mate van instabiliteit dat voor zes linden een veladvies is gegeven. Met een trekproef wordt gemeten wat de stabiliteit van een boom is. De trekproef is een windsimulatie zodat onveilige situaties in beeld gebracht kunnen worden.

Ingrijpend gesnoeid

Van Veen: ,,De bomen staan kort op de weg, en er werd in een heel smalle strook gegraven.” Ook was de hoeveelheid en de omvang van de sleuven beperkt. De boombeheerder van de gemeente heeft nader onderzoek ingesteld. Daaruit bleek dat de werkzaamheden wel op de voor de bomen meest ongunstige plek ten op zichtte van de stabiliteitswortels hadden plaatsgevonden. Inmiddels zijn twee bomen ingrijpend gesnoeid. Er volgen nog vier linden. De aannemer is inmiddels aansprakelijk gesteld voor de schade. Met juridische zaken wordt nu overlegd welke schade er verhaald kan worden.