De Haan wil beste sporthal van de Veluwe

ERMELO - Op 17 juni zal de toekomst van sportcomplex Calluna in de Raadzaal worden besproken. Het college legt die avond een plan van aanpak voor. Hierin wordt uitgegaan van twee opties: renoveren of kleinschalige nieuwbouw. ,,Grootschalige nieuwbouw is op voorhand al uitgesloten?" vraagt raadslid Mariëlle Kuijpers van BurgerBelangen Ermelo(BBE) zich af. Deze conclusie leest ze in de stukken die terugverwijzen naar het coalitieakkoord en een eerder door het college ingenomen standpunt.

De coalitie wil dat het dorp beschikt over ten minste een goed instructie- en sportbad. Voor recreatiezwemmen wordt verwezen naar Bosbad Putten. Maar welke visie er is met betrekking tot de sportaccommodatie is onbekend. Wel weet het BBE-raadslid dat er een bedrag van drie en een half miljoen euro beschikbaar is. En daar kan volgens Kuijpers best een grote sportaccommodatie van gebouwd worden.

Verouderd

Op 4 april 1975 opende prinses Beatrix het Ermelose sportcentrum Calluna. Een jubileum dat wordt gevierd, maar dat ook overschaduwd wordt door de toekomstplannen. De exploitatie van het zwembad en de sporthal kost Ermelo rond de acht ton per jaar. Een enorme kostenpost. Daarom wordt al jaren gepraat over de toekomst van dit gebouw. Ook de Balverssporthal is verouderd en afgeschreven. Het idee is dan ook dat er een nieuw sportcomplex komt die de capaciteit van beide sporthallen vervangt. ,,Waarom wordt nu op voorhand grootschalige nieuwbouw dan al uitgesloten?" zegt Kuijpers. ,,Per slot van rekening is er altijd veel geld geïnvesteerd in de buitensporten. Doet Ermelo met kleinschalige bouw recht aan de vele (top)sporters die ons dorp rijk is?"

Issue tijdens verkiezingen

Bijna elke politieke partij had ruim een jaar geleden iets over Calluna opgenomen in het verkiezingsprogramma. Dat de Balverszaal gesloopt moet, is men het wel eens. Voor Calluna moet een compleet nieuwe opzet komen, zo meldt het VVD programma. 'Het sportcomplex van drie sporthallen dat daar moet komen, moet voldoen aan de NOC/NSF normen. Hierdoor wordt ook voor turnvereniging Sparta een sportieve en hoogkwalitatieve toekomst mogelijk gemaakt. Progressief Ermelo heeft het zwmbad wel eens oneerbiedig 'gewoon een bak water' genoemd en dat riep veel reactie op. De ChristenUnie kiest voor een opwaardering van de sporthal. De SGP roept al jaren dat het zwembad geprivatiseerd moet worden, want het blijft volgens deze partij een bodemloze put. Veel mensen wachten in spanning af wat er concreet gaat gebeuren met Calluna. Hans de Haan liet begin dit jaar bij zijn aantrede als voorzitter van GV Sparta weten dat er op de plek van Calluna de beste sporthal van de Veluwe moet komen te staan. ,,Wat mij betreft een zaal met olympische hoogte, waar officiële wedstrijden trampolinespringen gehouden kunnen worden. Dat is voor Sparta een belangrijke ambitie.’’ 2015 is in elk geval een spannend jaar voor het sportcomplex, een jaar waarin de toekomst duidelijk moet worden.