Bibliotheek verhuist naar Huis van Bestuur&Cultuur

ERMELO - Maandag 15 juni presenteerden vier huisartsen, een apotheker en een wethouder de plannen voor een nieuw gezondheidscentrum in het huidige pand van de bibliotheek Ermelo. De bibliotheek Noordwest-Veluwe heeft al langere tijd verhuisplannen. Maar het lijkt nu concreet te worden.

De vier huisartsen van huisartsenpraktijken Willemsen en De Vet en Gunneweg Groot hebben samen met apotheker Marga van Weelde het pand van de bibliotheek gekocht. Annelies de Vet en Peter Willemsen, Frank Gunneweg en Anne Groot en Van Weelden gaan na een grondige verbouwing hun praktijken in een gezamenlijk gezondheidscentrum voortzetten. De verwachting is dat dit begin 2016 zal plaatsvinden. Wethouder Laurens Klappe reageert op de plannen: ,,De gesprekken aangaande de bibliotheek liepen al wat langer. Het is begonnen in de tijd dat de transitie van de Jeugdzorg speelde. Ik had een gesprek met Frank Gunneweg over allerhande thema’s en daarin noemde ik de verhuizing van de bibliotheek. Overigens speelde daarover nog niets concreets. Later belde Gunneweg me op met de vraag of het serieus was dat de bibliotheek op termijn zou verhuizen.’’ Klappe bracht Gunneweg in contact met Jan Hoogenberg, directeur-bestuurder van Bibliotheek NoordWest Veluwe.

Huis van Bestuur&Cultuur

Eigenlijk werd pas gistermiddag het officiële besluit gepresenteerd dat de huisartsen in de bibliotheek een gezondheidscentrum gaan beginnen. Althans, bijna definitief, behoudens wat praktische uitvoeringen. Klappe wist dat de bibliotheek van de huidige locatie af wilde en heeft gezocht naar een andere locatie. De bibliotheek wil graag een pand op de begane grond en voor de gemeente is het gunstig als de bibliotheek zich gaat vestigen in het Huis van Bestuur&Cultuur. Er staat een vleugel op de begane grond van het gemeentehuis leeg (deel wat uitkijkt op de markt, gh). Daar kan de bibliotheek in ieder geval voorlopig gevestigd worden. En afhankelijk hoe het Huis van Bestuur&Cultuur vormgegeven gaat worden, wellicht definitief. Dit Huis van Bestuur&Cultuur is voor velen nog een onbekend fenomeen maar er is in 2012 al een principebesluit over genomen. ,,Het plan van aanpak circuleert nu nog ambtelijk maar ik hoop dat na de zomer die in de commissie besproken kan worden. Dan kunnen we ook concreter met de partner van dit huis in gesprek.’’ De beoogde partners kunnen Vuvera, Stichting Welzijn Ermelo, kunstuitleen en het muziekonderwijs zijn. Klappe: ,,Het is de bedoeling dat de partners zelf zaken met elkaar bespreken en afstemmen. De gemeente kan voor een deel hierin wel de regie voeren of zaken coördineren. De bibliotheek, stichting Welzijn en De Dialoog hebben een ontmoetingsfunctie. Het zou mooi zijn daaraan een gezamenlijke functie aan te kunnen geven. Een soort van kruisbestuiving. Een filmhuis zou overigens ook wel heel leuk zijn.’’