Voorstel raadslid Alex Kleijnen goed ontvangen

ERMELO – Tijdens de bespreking over de beleidskaders bibliotheekwerk kwam PE-raadslid Alex Kleijnen met een nieuw voorstel. Hoewel enigszins buiten de orde werd zijn voorstel voor een dorpsdichter in Ermelo toch besproken.

,,Tijdens de commissievergadering werd mijn voorstel om een dorpsdichter aan te stellen, positief ontvangen,’’ sprak Kleijnen. ,,En de fractie heeft dit verder besproken en we zien mogelijkheden.’’ Het plan van Kleijnen voorziet in een dorpsdichter voor Ermelo. Veel steden en dorpen hebben een eigen dorps- of stadsdichter die tijdens een vastgestelde periode, gedichten schrijft over het dorp en gebeurtenissen, festiviteiten en evenementen die daar plaatsvinden. ,,Ik vind overigens dat niet het college of de raad dit idee moet oppakken. Ik heb al contact gezocht met de directeur van de bibliotheek en dit voorstel bij hem neergelegd. Hij had er wel zin in om dit voorstel op te pakken en verder uit te werken,’’ aldus Kleijnen. Volgens het raadslid zou het moeten gaan om een onbezoldigde functie waarbij de officiële aanstelling wel tijdens de vergadering van de raad moet plaats vinden. Wethouder Laurens Klappe, die ook enigszins werd verrast door de inbreng van Kleijnen gaf echter aan er toch wel positief tegenover te staan. ,,Maar het lijkt me wel wijs om eerst het voorstel van de bibliotheek af te wachten. En afhankelijk van het voorstel zullen we als college hier positief naar gaan kijken.’’

Positief initiatief

Frans Snoek van de SGP merkte op het een goed voorstel te vinden. ,,Er zijn in de bibliotheek gelabelde boeken, boeken waarin bijvoorbeeld niet gevloekt wordt. Ik zou wel willen aangeven dat dit voor de toekomstige dorpsdichter ook zou moeten gelden.’’ Ook CDA raadslid Jan Brand gaf aan positief tegenover het voorstel te staan. ,,Het CDA is echter wel terughoudend tegenover het idee dat het college zou moeten kiezen wie er aangesteld moet worden.’’ Hij vond dat ook dit vooral bij de bibliotheek moest komen te liggen waarbij hij zich wel kon voorstellen dat de nieuwe aangestelde dorpsdichter door de burgemeester zou worden ontvangen. Alex Kleijne legde tot slot nog uit waarom hij dit niet als motie had ingebracht. ,,Het is zo’n lichtvoetig onderwerp, voorzitter, dat ik niet wil dat het te zwaar wordt gemaakt.’’ Uiteindelijk was de raad akkoord met het plan dat de bibliotheek met een voorstel komt voor een Ermelose dorpsdichter.

Publiceren

Ermelo van Nu ondersteunt het idee en voorstel van Alex Kleijnen en zegt hierbij toe de nieuw aan te stellen dorpsdichter een platform te geven zodat al zijn (of haar) gedichten op deze nieuwssite gepubliceerd worden.