Week van de Kindermishandeling

ERMELO - Ruim 118.000 kinderen groeien op in onveilige gezinssituaties. Van 20 t/m 26 november is het de ‘Week tegen Kindermishandeling’. Het thema van de week is ‘verbind voor het kind’, om samen écht een verschil te maken. Ervaar zelf wat geweld doet met een kind.

Een manier om als volwassene te ervaren wat geweld met een kind doet, is door het gebruik van een speciale Virtual Reality-bril. Tijdens de Virtual Reality komt men terecht in een kinderkamer van een 7-jarig kind. De ouders zijn op de gang te horen. Zij voeren een discussie die al snel escaleert in een ruzie. Deelnemers kunnen in alle richtingen kijken en zich verplaatsen in de kamer. De deur naar de gang staat half open en men ziet de ouders ruzie maken. Men ervaart dit vanuit de positie van het kind. Dit programma is ontwikkeld door Enlivenmedia en gebaseerd op ervaringen van kinderen die getuige zijn geweest van het geweld tussen hun ouders.

Kom ervaren

Professionals, vrijwilligers of mensen die op een andere manier betrokken zijn bij kindermishandeling die eens met Virtual Reality zelf willen ervaren hoe een kind dit beleeft, kunnen op donderdag 16 november van 09.00 tot 12.00 uur in de foyer van het gemeentehuis in Ermelo terecht. ’s Middags kan men ook van 13.00 tot 15.00 uur terecht in de hal van het Huis van de Stad in Harderwijk.

Vermoedens van mishandeling

Wie zich zorgen maakt over een kind of een gezin kent waar huiselijk geweld plaatsvindt, kan 24 uur per dag (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis, via het landelijke nummer 0800 20 00. Voor meer informatie www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl.