Vervolg op Schoon Belonen?

ERMELO - Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo heeft bij het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Ermelo het verzoek gedaan om als gemeente Ermelo aan te sluiten bij deze Statiegeldalliantie. Zwerfafval is ook lokaal al jarenlang een bron van ergernis. Een van de problemen is volgens het NMP het niet heffen van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes. Dit wordt bevestigd in het rapport: 'Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

De Statiegeldalliantie startte eind vorig jaar met 21 Vlaamse en Nederlandse partners. Na twee weken was het meer dan verdubbeld en zes weken na de start staat de teller op 101 partners. Daar komen nog iedere dag aanmeldingen bij. Ook de Consumentenbond, de grootste consumentenorganisatie van Nederland, is lid geworden van de Statiegeldalliantie. Ook vrouwenbewegingen, afvalbedrijven en diverse andere bedrijven hebben hun handtekening gezet.

Verkiezingen

Het initiatief gaat uit van Recycling Netwerk Benelux (RNB). Die organisatie hoopt dat er nog voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart meer gemeenten zich aansluiten. Op 15 maart is er een overleg in Tweede Kamer over onder meer een onderzoek naar statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), de branchevereniging van supermarkten, is tegen uitbreiding van statiegeld. Uitbreiding zou teveel kosten. Volgens woordvoerder Tom Zoete van RNB is dit niet zo. Volgens hem krijgen in Noorwegen winkeliers overigens een vergoeding voor inname van de flessen. Die kosten worden betaald uit materiaalopbrengst, statiegeld dat niet geclaimd wordt en een bijdrage van drankproducenten.

Schoon Belonen

Overigens was Ermelo een van de eerste gemeenten die meedeed aan het project Schoon Belonen waarbij organisaties een vergoeding ontvangen voor de inzamelingsopbrengst. Zo'n 16 verenigingen en stichtingen doen momenteel mee aan dit project. Stichting NMP Ermelo is van menig dat, om statiegeld op kleine flesjes en blikjes te realiseren, een zo breed mogelijk draagvlak noodzakelijk is. De stichting ziet in deze actie een duidelijk signaal tot landelijke afstemming. Samen kan men dan een vuist maken tegen de levensmiddelenindustrie die het statiegeldsysteem niet wil uitbreiden maar juist wil afschaffen.