'Het document beschrijft niks nieuws'

ERMELO - De Nashville-verklaring heeft ook lokaal veel stof doen opwaaien onder burgers, politici en predikanten. Deze verklaring, afkomstig uit Amerika, is een document waarin staat beschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit. Het pamflet is door honderden orthodox-protestantse predikanten, maar ook door politici ondertekend.

Juist dat laatste is voor de Ermelose dominee Peter Verbaan een probleem. ,,Het document beschrijft niks nieuws en op Bijbelse gronden mag een predikant er iets van vinden. Maar de politiek moet zorgen voor een leefbare samenleving," reageert Verbaan. Wat hem betreft is er een duidelijke scheiding tussen kerk en staat. Wat de inhoud betreft zei hij zich te herkennen in woorden die dorpsgenoot Henk Hagoort al direct postte op sociale media: 'Het doet me pijn dat in naam van de kerk vandaag zoveel homo's en transgenders veroordeeld worden in wie ze zijn. En dat bovendien iedereen die niet hetzelfde denkt als deze 'orthodoxen' wordt weggezet als ontrouwe christenen. Een kerk die trouw is aan Christus is volgens mij trouw in de liefde aan de medemens. En daar proef ik niks van in deze verklaring. En wat is het nut van zo'n zelfbevestigende verklaring? Zo jammer!'

Bijbelse noties

Onder het pamflet staat de naam van Kees van der Staaij, Tweede Kamerlid en voorman van de SGP.  Dat heeft geleid tot grote ophef. De politicus vindt het overigens onterecht dat de verklaring ervaren wordt als een homohaatpamflet. Hij meldt in een persverklaring: ,,De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring." Lokaal nuanceert de SGP het. ,,De SGP Ermelo is er voor alle inwoners van Ermelo en verwoordt de standpunten in het programma 2018-2022. Dat allereerst voor ons mooie Ermelo," aldus Lourens van Dalfsen.

Regenboogvlag

Wethouder Leo van der Velden (SGP) houdt de zaken ook graag gescheiden. ,,Ik hou me bezig met het besturen van onze gemeente. Inhoudelijk reageren draagt niet bij aan de invulling van mijn functie." In Harderwijk hangt, net als op het provinciehuis de regenboogvlag als stil protest. Op het Ermelose gemeentehuis hangt geen regenboogvlag. ,,Die hebben we ook niet, want we zijn geen regenbooggemeente,” legt Moniek Winters, persvoorlichter van de gemeente Ermelo, uit. ,,Ermelo is een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt.” De ChristenUnie Ermelo schaart zich achter de woorden van partijleider GertJan Segers. ,,Ik heb de Nashville Verklaring niet ondertekend omdat ik bang ben dat het gesprek over geloof en homoseksualiteit niet is gediend met deze Verklaring. Het gesprek daarover is belangrijk, raakt mensen en moet daarom - wat je opvatting ook is - respectvol en open gevoerd worden. Ik zie ook niet hoe homo's - binnen en buiten de kerk - met deze Verklaring geholpen worden. Jezus' eerste boodschap voor deze wereld is niet een lijst met do's en don'ts, maar een hartelijke uitnodiging die duidelijk maakt dat iedereen welkom is bij Hem. Wie je ook bent. Ik hoop dat wij als christenen in onze samenleving niet allereerst een opgeheven vinger laten zien, maar vooral een luisterend oor en een helpende hand."

Dorpsgenoten

Dominee Peter Verbaan zegt elementen te herkennen in het document, maar dat deze vorm en deze toon een goed gesprek eerder hinderen dan helpen. ,,Gelukkig worden in veel kerken in Ermelo al goede gesprekken daarover - en ook met homo's en lesbo's - gevoerd: ze zijn namelijk gemeenteleden en dorpsgenoten net als anderen. Bovendien, de kerk zal wel tot op de jongste dag in gesprek blijven over de vraag hoe je met het Woord van God  in de wereld van vandaag leeft. Maar dat zo'n gesprek ingewikkeld is en niet in een soort 'geloofslaboratorium' kan worden gevoerd, zeker niet wanneer je zelf de publiciteit zoekt, maakt 'Nashville' goed duidelijk.”