Ermelose vrijwilligers gedecoreerd

ERMELO – Burgemeester André Baars mocht vrijdagmorgen zes Ermeloërs een lintje opspelden. Vijf gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eén werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Die laatste onderscheiding was voor Ruud van Eijle (64). Hij werd vorig jaar bij zijn afscheid als raadslid al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn politieke activiteiten zijn daarom nu buiten beschouwing gelaten. Van Eijle was decennia lang betrokken bij de Stichting Open Doors. De stichting zet zich in voor vervolgde christenen in de hele wereld. Van 2005 tot 2010 was hij vervolgens werkzaam als directeur van de Stichting Dorcas Hulp Nederland, waar hij heeft bijgedragen aan de groei van de stichting. In 2010 werd hij directeur van World Vision Nederland, een evangelische hulporganisatie die wereldwijd actief is. Ruud van Eijle was met name actief op het gebied van fondsenwerving, hij wist het budget van de Nederlandse afdeling van World Vision te laten stijgen van 10 naar 25 miljoen euro. Door een zwaar ongeluk tijdens een dienstreis heeft hij zijn werkzaamheden volledig moeten beëindigen.

Jowan Heres

De tweede gedecoreerde is Jowan Heres (60). Deze Ermeloër is lid van het college van bestuur van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn. Daarnaast was hij jarenlang lid van het schoolbestuur van de Basisschool Augustinus. Ook is Heres penningmeester van de Gereformeerde Gemeente Ermelo. Daarnaast is hij betrokken geweest bij de plannen tot verbouw van het kerkgebouw, initieerde hij de collectemunten en was hij hulpouderling. De afgelopen jaren heeft Jowan Heres zich als penningmeester ingezet voor de Stichting SchuldHulpMaatje. Deze stichting biedt hulp aan mensen met financiële problemen.

Bertus van Santen

Ook de 85-jarige Bertus van Santen behoort tot de gedecoreerden. Hij is al bijna veertig jaar vrijwilliger bij de Oude Kerk van de Hervormde Gemeente Ermelo. Daarnaast was hij betrokken bij de start van de boeldag voor de restauratie van de kerk. Ook maakte hij o.a. houten garages, boerderijen en poppenhuizen ten bate van de verloting tijdens de boeldag. Verder verrichtte hij hand-en-spandiensten. Nu zorgt hij voor het uitvergroten en printen van de liturgie voor slechtzienden en kerkgangers die niet aanwezig kunnen zijn bij de diensten. Veel Ermeloërs kennen Van Santen vooral van het voetbalveld. Sinds 1980 is hij namelijk vrijwilliger bij DVS'33. Hij was kantinemedewerker, assistent-beheerder en consul voor DVS'33, FC Horst en .EFC'58. Daarnaast heeft hij tijdens een verbouwing een bar getimmerd. Nu verzorgt hij de materiaaluitgifte bij trainingen op maandag en brengt hij de affiches rond in het dorp als het eerste elftal speelt.
Evert Renden, eigenaa.r van Evert Renden Administratie is al veertig jaar vrijwilliger bij de voetbalclub FC Horst. Hij was/is vicevoorzitter, voorzitter en secretaris van het hoofdbestuur, secretaris en voorzitter van het jeugdbestuur, hoofd van de Activiteitencommissie, wedstrijdsecretaris voor de jeugd, jeugdtrainer, jeugdleider, scheidsrechter, begeleider van het G-team en lid van de redactie van het clubblad. 

Henk Bakker

Architect Henk Bakker (66) was 15 jaar voorzitter en secretaris van de Buurtvereniging Horst & Telgt te Ermelo. Ook is hij vanaf het begin betrokken bij de Stichting Oogstfeest Horst en Telgt. Sinds 2004 is Bakker secretaris en bestuurslid van de Vereniging Ons Huis. De vereniging beheert een verenigingsgebouw en een sportveld in de buurtschappen Horst en Telgt. Het verenigingsgebouw fungeert ook als buurthuis. Daarnaast organiseert de vereniging religieuze en culturele activiteiten.

Martin de Zwaan

Martin de Zwaan (56), werkzaam als monteur bij netbeheerder Liander te Ermelo, was van 1983 tot december 2018 lid van de vrijwillige brandweer, post Ermelo, onderdeel van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Betrokkene fungeerde als bevelvoerder.