Ondernemers kunnen sneller inspelen op vraag

ERMELO – Innovatieve recreatieondernemers kunnen binnenkort sneller inspelen op de veranderende vraag van recreanten. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wil de gemeente Ermelo het proces flexibiliseren.

Projectleider Jolanda Blok legt uit dat het een pilot is. ,,We gaan samen met alle stakeholders om de tafel om gezamenlijk te komen tot een gedragen bestemmingsplan.” Dit zal aanvragen in de toekomst bespoedigen. ,,Daar is behoefte aan, juist bij de recreatiesector,” vult wethouder Laurens Klappe aan. ,,Er is nu geen flexibiliteit. De regels van het huidige bestemmingsplan werken belemmerend.”

Bestemmingsplan

Eén van de ambities van de toekomstvisie is het ontwerpen van een flexibeler en duidelijker bestemmingsplan voor alle bestaande recreatieterreinen. Dit is niet alleen een wens van de gemeente Ermelo, maar juist ook van de recreatieondernemers zelf. Zij ervaren dat de regels in het huidige bestemmingsplan ‘Recreatieterreinen’ belemmerend werken om mee te kunnen groeien met de veranderende vraag. Klappe legt uit waar recreatieondernemers tegenaan lopen: ,,Er is bijvoorbeeld steeds meer vraag naar familieweekenden en de wens om grotere of geschakelde bungalows aan te kunnen bieden. De huidige regelgeving bepaalt dat een recreatiebungalow maximaal 60 m2 mag zijn.” Met de pilot zullen afwegingen integraler worden gemaakt waarbij natuurlijk rekening moet worden gehouden met de omgeving. ,,Je zou ook kunnen werken met experimenteerruimtes,” legt Blok uit. Hoe een en ander eruit moet zien, zal nog moeten blijken. ,,We zijn de eersten die dit in de recreatiesector gaan uitrollen. Ook vanuit ‘Vitale Vakantieparken’ kijkt men vol belangstelling mee.” De gemeente Ermelo heeft zich voor de pilot aangemeld bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Deze planvorm biedt de mogelijkheid alle relevante zaken in de fysieke leefomgeving te regelen met waar nodig de gewenste flexibiliteit en maatwerk.