Jachthut geen grote cultuur-historische waarde voor Ermelo

ERMELO – In februari berichtte Ermelo van NU over de verkoop van de jachthut van Cartouche in Speuld. Makelaar Drieklomp gaf toen aan dat de hut eerst aan de donateurs zal worden aangeboden, waarbij er al enkelen serieuze interesse hadden getoond. Uiteindelijk ging niemand over tot aankoop waardoor Drieklomp de hut nu publiekelijk aanbiedt.

De houten jachthut van wijlen Arnold Foeke van der Wal staat in het Speulderbos en kijkt uit op de buurtschap Speuld, maar is vanaf de weg niet te zien. De WOZ waarde van de jachthut was in 2017 293.000 euro. Een behoorlijk bedrag voor een houten hut met veel achterstallig onderhoud. VVD Ermelo en Oudheidkundige Vereniging Ermeloo hebben bij het college aandacht gevraagd voor de hut. In hun ogen heeft de hut dusdanige grote cultuur-historische waarde dat het belangrijk is dit Erfgoed voor Ermelo te bewaren. Ondertussen heeft het college van B&W van de gemeente Ermelo een antwoord gegeven op vragen van de OVE en VVD Ermelo. Het college is van mening dat de locatie een grote waarde heeft voor de jagers en faunabeheerders in Nederland. Maar om te spreken over een grote cultuur-historische waarde blijft het belang van de locatie beperkt tot deze kleine groep mensen uit Ermelo en in heel Nederland. De plek is wellicht het behouden waard, maar niet onder het predicaat ‘erfgoed’. Het college is van mening dat organisaties die belang hebben bij het faunabeheer en de jacht het initiatief moeten nemen. Met deze organisaties worden onder andere Staatsbosbeheer en de Jac. Gazenbeekstichting bedoeld.

Procedure

Stichting SBNL Natuurfonds, die na het overlijden van Van der Wal in 1987, eigenaar werd van de jachthut aan de Garderenseweg, heeft besloten de hut te verkopen omdat het opzag tegen de forse renovatie die de hut nodig heeft om te overleven. Van de opbrengst van de verkoop zal een nieuw fonds in het leven wordt geroepen: het Cartouchefonds. Drieklomp Makelaars meldt dat zij de Jachthut van Cartouche met verdere aanhorigheden, inclusief ondergrond, te koop aanbieden. De verkoopprocedure geschiedt 'bij wijze van gesloten inschrijving, dat wil zeggen een aantal kandidaten heeft zich gemeld voor wat betreft deze verkoop, welke niet openbaar is gemaakt', meldt Drieklomp. Inschrijving is enkel mogelijk via een inschrijfformulier van Drieklomp Makelaars wat uiterlijk woensdag 5 juni 2019 om 12.00 uur dient te zijn ontvangen door de betrokken notaris mr. Fedde Op deCoul van Heuvelrug Notarissen. Uiterlijk dinsdag 11 juni 2019 zal iedere inschrijver in een persoonlijk bericht van de notaris vernemen of zijn/haar bieding geaccepteerd is. Verder wordt over de uitslag niet gecorrespondeerd. Tot slot mag duidelijk zijn dat de Jachthut enkel als vakantiewoning mag worden gebruikt, van permanente bewoning zal geen sprake kunnen zijn.