Kerken moeten verduurzamen

ERMELO - Ruim twintig kerkrentmeesters en gebouwenbeheerders uit Ermelo, Harderwijk en Putten lieten zich afgelopen week informeren over het verduurzamen van geloofsgebouwen. De avond was een initiatief van de gemeente Ermelo in samenwerking met duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam.

Tijdens de avond lag de nadruk op het uitwisselen van tips, ervaringen en ideeën. Het verduurzamen van geloofsgebouwen is een ‘vak apart’ en er is geen eenduidige route die alle gebouwenbeheerders samen kunnen volgen. Vooral het verschil in aanpak van monumentale gebouwen en moderne gebouwen vraagt een bijzondere benadering. Ondanks de uitdagingen ontbreekt het beheerders niet om met creatieve oplossingen te komen. ,Ik heb ongemerkt de referentietemperatuur van de thermostaat een graadje lager gezet. Dat scheelt een hoop gas en niemand heeft het in de gaten!” aldus één van de aanwezigen.

Contact

De bijeenkomst maakt duidelijk dat beheerders graag samenwerken en met elkaar in contact blijven. Sebastiaan van der Hoeven van Veluwe Duurzaam licht toe: ,,Kerken willen samen hun schouders eronder zetten, maar hebben ook behoefte aan goed advies voor hun eigen situatie.” Het is de vijfde bijeenkomst in de regio Noord Veluwe sinds 2017. Van veel geloofsgebouwen is bekend dat er de afgelopen jaren duurzame maatregelen zijn genomen. Met het concept Kerk & Duurzaamheid hanteren de gemeente Ermelo en andere regiogemeenten een unieke methode om kerken en moskeeën te ondersteunen. Niet alleen energie staat centraal, maar ook het gebruik van verantwoorde producten en biodiversiteit.
In de komende periode ontwikkelen de gemeente Ermelo en Veluwe Duurzaam een plan om de kerken praktisch verder te brengen. Meer informatie en advies voor geloofsgebouwen: www.veluweduurzaam.nl/geloofsgebouwen.