Mensen melden zich massaal bij apotheken

ERMELO - Ermelo gaat gebukt onder de enorme hoeveelheid eikenprocessierupsen. ,,We hebben de afgelopen weken veel meldingen gehad,” bevestigt Moniek Winters, persvoorlichter van de gemeente Ermelo. ,,Aantallen zijn niet helemaal exact aan te geven, omdat het in sommige gevallen om meerdere nesten op een locatie gaat. Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal nesten. Anderzijds zijn sommige meldingen weer dubbel.”

De eitjes van de rups zijn in april en mei uitgekomen, vooral op zomereiken. Op veel van deze bomen krioelen de rupsen nu. De eikenprocessierups zit vol met brandharen, die het afschiet als het zich bedreigd voelt. Wie zich vlakbij een boom met de rupsen begeeft, loopt het risico om de brandharen op zich te krijgen. Dit kan leiden tot huiduitslag met zwelling en jeuk. Mensen melden zich dan ook in grote getale bij de lokale apotheken.

Bestrijden

Winters: ,,We bestrijden de rupsen alleen op bomen die op gemeentegrond staan. Dit doen we op plaatsen die inwoners aan ons melden, of waar we overlast verwachten. Denk hierbij aan speelplaatsen, sportvelden of bomen nabij woningen.” De gemeente Ermelo zet bestrijders in. ,,De bestrijder zuigt de nesten op. De weggezogen rupsen worden afgevoerd en verbrand,” aldus de persvoorlichter.