Oude Telgterweg moet worden opgewaardeerd

ERMELO - De gemeente Ermelo wil het nieuwe sportcomplex, dat sportcentrum Calluna moet vervangen, bouwen aan de Oude Telgterweg. De nieuwe locatie zal aansluiten op sportpark De Zanderij. Tegelijkertijd moet dit stuk Oude Telgterweg straks aansluiten op de onlangs gerealiseerde Westflank aan de Arendlaan. Er ligt daarom een opdracht om de Oude Telgterweg op te waarderen van een weg met een snelheid van 30 km/uur naar een weg met een snelheid van 50 km/uur.

En hoewel nog niet duidelijk is hoe de weg er precies uit gaat zien, spreken aanwonenden hun zorgen uit. Zij zijn bang voor overlast. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een drietal varianten. Zo kan het tracé worden aangelegd op huidige route. Omwonenden zijn daar echter allerminst gelukkig mee. Een aantal wil dat de weg verder van de woningen komt. Er is dan ook een optie om een tracé aan te leggen voor gemotoriseerd verkeer, naast het bestaande fietspad. Hiervoor zal wel een strook groen moeten verdwijnen. Daarmee zal ook het uitzicht van bewoners aanzienlijk veranderen. De laatste optie is een tracé waarbij het fietspad wordt omgevormd en de huidige locatie van de Oude Telgterweg een soort auto te gast functie krijgt. ,,Er rijdt nu al heel veel verkeer. En dat terwijl we dit huis kochten omdat het tegen de bosrand aan ligt,” vertelt een bewoner wiens naam bekend is bij de redactie.

Overleg

,,We zitten in een verkennende fase, er is nog niets vastgesteld,” vertelt project communicatieadviseur Angenieta Garcia y Drayer. De gemeente is bekend met de mening van omwonenden. ,,Zodra er meer helderheid is over de haalbaarheid van de verschillende varianten treden we opnieuw in overleg met de verschillende belangengroeperingen. Zij zijn ook betrokken bij het opstellen van de varianten.” Afhankelijk van de variant die wordt gekozen, zullen er bomen gekapt gaan worden. ,,Wanneer er sprake is van kap, kunnen er ook bomen worden herplant,” aldus Garcia. ,,Als gemeente zetten we in op een open en transparant proces. Dat betekent dat we als gemeente in goed onderling overleg met de omwonenden en op basis van inhoudelijke afweging de juiste keuze maken om de opwaardering van de Westflank tot  een succes te maken.” Tot slot is er nog de conclusie: ‘Mocht geen van de varianten mogelijk blijken dan blijft het tracé zoals deze is, maar zal wel aangepast moeten worden om geschikt te zijn/blijven als 30 km/uur weg.’