Pakhuis on Tour in de race voor de Gouden Gelderse Roos

ERMELO - Het mobiele museum Pakhuis on Tour is genomineerd voor de Gouden Gelderse Roos Publieksprijs. Het Ermelose museum ontwikkelde een museum op wielen om (dementerende) ouderen die verzorgd of beschermd wonen te kunnen bezoeken met museumstukken en een bijzonder verhaal. 

Het gaat om de beleving. Vrijwilligers van Het Pakhuis, zogenaamde Touroperators, gaan momenteel op pad met schoolspullen van vroeger. Alle zintuigen worden daarbij ingezet, voelen, ruiken soms zelfs proeven. Van oude leesplankjes tot een pennetje om brailleteksten mee te schrijven. In de kar zitten grote oude schoolplaten en oude spelletjes die op het schoolplein werden gespeeld. ,,Pakhuis on Tour is bewust interactief gemaakt," vertelt museumdirecteur Germa Greving, ,,door beleving toe te voegen, beklijft de ervaring beter." De speciale kar nodigt uit tot gesprek en het heeft zoveel laatjes en luiken dat er telkens nieuwe onderwerpen opduiken.

Museum voor iedereen

Ze legt uit dat het meer is dan de kar alleen. ,,Het meubel is ons gereedschap, maar we hebben er een heel beleefprogramma omheen ontwikkeld en samen met onze vrijwilligers kunnen we op pad." Deze vrijwilligers, die speciaal voor dit onderdeel zijn geworven, zijn opgeleid voor dit bijzondere project. ,,Als museum willen we graag toegankelijk zijn voor mensen van alle leeftijden, achtergronden en met wat voor lichamelijke of psychische gesteldheid ook," legt Greving uit. ,,Maar hoewel Het Pakhuis rolstoeltoegankelijk is en de tentoonstellingen toegankelijk gemaakt worden voor blinden en slechtzienden, blijft een museumbezoek voor sommigen een enorme uitdaging. Onder het mom van 'kunt u niet naar het museum, dan komt het museum naar u' gaat Het Pakhuis nu dus 'on tour'."

Dementievriendelijk

Steeds meer mensen krijgen direct of indirect te maken met dementie en de ziekte van Alzheimer. De Touroperators hebben een cursus van Stichting Alzheimer Nederland gevolgd om deze specifieke doelgroep beter te leren kennen. ,,Er zijn ook al bezoeken gebracht aan de beschermde woongroepen waarbij de bewoners en hun mantelzorgers even andere gespreksstof en een andere invulling van de dag wordt geboden," aldus de museumdirecteur. ,,Het is op dat moment niet de zorg die telt, maar het genieten. De nadruk ligt niet op het korte-, maar juist op het langetermijngeheugen en op het delen van persoonlijke ervaringen."  

Samenwerking

Pakhuis on Tour is tot stand gekomen in samenwerking met de Zorggroep Noordwest Veluwe. ,,Vanuit de kennis die de Zorggroep over de doelgroep heeft, denken ze mee over de inhoud en toepassing van het verhaal," aldus Greving. ,,Bovendien biedt de stichting de Touroperators van Het Pakhuis gelijk een kans een divers aanbod aan verschillende zorggroepen te bezoeken." Museum Het Pakhuis heeft deze bijzondere kar kunnen ontwikkelen met provinciale subsidie via Ieders Museum en de bijdrage van Stichting Salem. ,,We hopen natuurlijk op waardering om dit project ook in de toekomst door te kunnen zetten. Stemmen op de Gouden Gelderse Roos helpt daar absoluut bij," zo meldt de museumdirecteur. Stemmen kan tot 4 oktober via deze link