Bedrijven azen op kustlijn Randmeren

ERMELO - Als het aan Innogy Windpower bv. ligt, staan er over niet al te lange tijd een drietal windmolens langs de A28 in Ermelo. Dit bedrijf is overigens niet de enige die op deze locatie wil investeren in windenergie.

De A28 is het zoekgebied van een vijftal plannenmakers. Over het aantal windmolens dat er zal verrijzen, is nog niks concreet afgesproken. Ook de exacte locatie is nog niet bekend. Toch is Jorrit de Jong, woordvoerder van Innogy Windpower bv positief gestemd. De plannen zijn weliswaar nog niet geheel uitgewerkt, maar er is achter de schermen al veel gebeurd.

Ondenkbaar

Tot twee jaar geleden was het een ondenkbare combinatie, Ermelo en windmolens. Maar de provincie en de gemeente hebben beiden een verantwoordelijkheid hierin. De ambities zijn hoog en doelstellingen zijn nog niet gehaald. Met de Provinciale Ruimtelijke Verordening kan de provincie gebieden dan ook uitsluiten en aanwijzen voor de opwek van windenergie. De A28 is hierbij kansrijk. Dat bevestigt wethouder Leo van der Velden. De windmolens maken een belangrijk onderdeel uit van het grote plan van de gemeente om in 2030 energie-neutraal te zijn. Dat was overigens tot december 2017 ondenkbaar.

Motie

Lange tijd lag er een motie van de raad waarmee de realisatie van windmolens onmogelijk was, maar in december 2017 ging deze motie van tafel. ,,Willen we de doelstellingen halen, dan moeten we windmolens niet uitsluiten,” aldus Van der Velden. Waar hij vooral op hamert is dat er een vorm van participatie moet zijn. De wethouder wil ervoor waken dat er verdeeldheid ontstaat onder grondeigenaren. ,,Er moet een formule op losgelaten worden waardoor de omgeving meeprofiteert.”

Participanten

Innogy Windpower bv, onderdeel van Essent heeft al negen windparken in Nederland gerealiseerd. De verschillende parken bestaan in totaal uit 103 windturbines die gezamenlijk goed zijn voor een vermogen van bijna 300 megawatt. Dit komt overeen met stroomvoorziening voor ongeveer 235.000 huishoudens. ,,We zoeken vooral lokale participanten,” weet De Jong. Zo zijn er verkennende gesprekken gevoerd in het buitengebied van Ermelo. Waar we vooral op zoek naar zijn, zijn partijen die hierover willen meedenken.” Het zal nog minimaal vijf jaar duren voordat zo’n project tot uitvoering komt.