'Ambtenaren leveren ruimte in'

ERMELO – Er is nogal wat discussie ontstaan over de werkelijke kosten van de verbouwing van het gemeentehuis en aansluitend de Dialoog. De gemeente komt in de berekening tot een bedrag van € 6.712.000,00. ,,We hebben het dan over de ruimte van de ambtenaren,” legt gemeentesecretaris Aldrik Weststrate uit. De verduurzaming van de hal, de bibliotheek, het streekarchief en het kantoor van de politie kost echter nog € 2.419.000,00 en maken onderdeel uit van hetzelfde gebouw.

In een gesprek vertelt Weststrate dat het beeld is geschetst dat de kosten van de verbouwing van het gemeentehuis zijn verdubbeld. ,,En dat is niet waar,” zegt hij. ,,Sterker nog, we leveren ruimte in.” Wel onderstreept hij dat de verbouwing van het ‘Huis van bestuur en cultuur’- het gemeentehuis en de Dialoog – samen € 17.172.000,00 kost. Hiervoor heeft de gemeenteraad krediet voor gegeven.

Multifunctioneel

In 2017 is er een bedrag van € 4.546.000,00 vastgesteld. Door de marktwerking was er sprake van een kostenstijging van € 2.166.000,00 (bijna 50%). In 2018 kwam daar een aanvullend krediet bij van € 2.419.000,00 omdat men toch de bibliotheek op de huidige locatie wilde behouden en vergaderruimtes multifunctioneel wil maken. Daarnaast wordt ook de trouwzaal en de raadzaal aangepakt met een prijskaartje van € 851.000,00.

Indianenverhalen

Burgemeester André Baars gaf op oudejaarsdag de media de schuld van ‘indianenverhalen’ en hoewel de bedragen juist zijn vindt ook de gemeentesecretaris dat burgers een onjuist beeld krijgen voorgeschoteld. Hij wil dan ook nogmaals kwijt dat de kosten voor de verbouwing niets te maken hebben met de verhoging van de OZB. Volgens hem is juist deze investering een enorme besparing. De huur van het kantoor van de Sociale Dienst Veluwerand, de bibliotheek en het politiebureau zijn weggevallen.

Bam

Linksom of rechtsom blijft staan dat Bam, de aannemer, voor het verbouwen van het gemeentehuis, ook wel het Huis van de Gemeente genoemd, een rekening zal opmaken van € 9.982.000,00. Daarna volgt de verbouwing van de Dialoog voor een bedrag van € 7.190.000,00. Deze cijfers onderschrijft Weststrate en daar is dus geen discussie over. Dit zijn geen indianenverhalen.