Verdubbeling van budget aan gemeenten

ERMELO/ REGIO - Provinciale Staten zijn akkoord met de verdubbeling van het budget voor noodhulp aan gemeenten, van € 5 miljoen naar € 10 miljoen euro. Naast geld voor gemeenten is er ook geld voor dorpshuizen, cultuur, sport, recreatie en toerisme. 

Alle fracties lieten in de Statenvergadering van 22 april weten dat ze alles op alles willen zetten om de gevolgen van COVID-19 op de samenleving zo goed mogelijk op te vangen. Er werd veelvuldig stilgestaan bij de inzet van zorgmedewerkers, leerkrachten en in feite bij iedereen die onder druk staat door de maatregelen die genomen zijn na de virusuitbraak.