Noodhospitaal blijft stand-by

ERMELO - Het verplegend personeel van noodhospitaal De Dillenburg heeft afgelopen week de laatste patiënt uitgezwaaid, de vlag is gestreken. Ermelose Sien Priem (86) gaat eerst in quarantaine en dan weer naar haar man Jaap Priem die in De Amaniet woont. Het noodhospitaal sluit voorlopig haar deuren.

In De Dillenburg werden de afgelopen drie maanden 43 patiënten verzorgd, van wie er twintig Covid-19 hadden. Na de laatste Covid-19 patiënt werd er toegewerkt naar een afbouw. Alleen niet-coronapatiënten werden opgenomen die tijdelijk verzorging nodig hadden of twee weken in quarantaine moesten. Alle kamers zijn nu weer leeg. Op verzoek van de VNOG blijft De Dillenburg voorlopig stand-by voor het geval er een nieuwe coronagolf komt.

Bezoek

Op dit moment is er geen coronabesmetting binnen de Zorggroep Noordwest Veluwe. Inmiddels krijgen bewoners van de woonzorglocaties ook weer bezoek ontvangen, zij het nog beperkt. ,,Momenteel bereiden wij ons voor op een voorzichtige verdere verruiming van de bezoekmogelijkheden,” vertelt Anita Kiers, voorlichter van de Zorggroep Noordwest Veluwe. ,,Op de Veluwe zijn we – net als in Brabant – hiermee voorzichtig van start gegaan. Beide regio’s zijn immers heel hard door corona getroffen en het einde van de crisis is hier nog niet in zicht. Vandaar onze behoedzaamheid. Voor sommige bewoners en families was dit moeilijk; zij konden niet wachten om hun naaste veel en vaak te zien. Aan de andere kant hebben wij ook gemerkt dat sommige families het eng vinden en niet in de locaties durven te komen maar het liever bij ‘raamcontact’ houden. Ook ‘intern’ in de Zorggroep zijn wij zorgvuldig op zoek naar een goede middenweg tussen nabijheid en gastvrijheid enerzijds en veiligheid anderzijds. Dit doen wij in overleg met onder andere de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de raad van toezicht.”