Partij gesteund door vijftig lokale helden

ERMELO - Het CDA Ermelo heeft maandagavond de kieslijst vastgesteld. Nadat Sarath Hamstra voor de zomer al eerder werd gekozen door de leden als lijsttrekker en Esther Heutink als beoogd wethouder, mochten de leden zich uitspreken over de rest van de kieslijst.

De partij heeft in de samenstelling een balans kunnen maken tussen ervaren mensen en nieuwe gezichten. Raadsleden Erik van der Weide (3), Dick te Brake (4) en Cor Louwerse (6), komen terug in de top 10. Plaats 2 is voor de huidige wethouder Esther Heutink. Voormalig raadslid Wout Lourens is bereid gevonden plaats 9 van de kieslijst in te nemen. Tegelijkertijd is er ruimte voor nieuwe gezichten met Daphne Visser (5), Robert Huurnink (7), Bart Willemsen (8), en Lammert Bruining (10).

Lokale helden

Hamstra stelt enthousiast: ,,Deze top 10 is een uitgebalanceerd team en een dwarsdoorsnede uit de samenleving, met ruimte voor jong en oud, nieuw en ervaren, man en vrouw, ondernemers, bestuurders, vrijwilligers." Daarnaast is de lijsttrekker trots op de vijftig lokale helden die hun naam willen verbinden aan de partij. ,,We hebben dit tijdens de vorige verkiezingscampagne geïntroduceerd en dat wilden we graag herhalen." Het zijn mensen die veel vrijwilligerswerk doen, ondernemer zijn, maar ook mantelzorgers, bestuurders. ,,Met zijn allen willen we Ermelo een nog mooier dorp maken.” Bestuurslid Frits Bosch vertelt hierover enthousiast: ,,Ook nu is het gelukt om onze lijst met inwoners uit alle lagen van de samenleving te halen. Stuk voor stuk zijn het lokale helden die hun sporen in de samenleving hebben verdiend. Een prachtig resultaat als je het mij vraagt. Op deze manier wordt duidelijk dat we onze binding met de samenleving hoog in het vaandel houden zowel binnen ons dorp als in de buurtschappen.” 

Vertrouwenscommissie

De lijst van het CDA is zeer zorgvuldig samengesteld naar aanleiding van gesprekken met een vertrouwenscommissie. Deze commissie, ingesteld door het bestuur van de partij, bestond uit Jan van den Bosch, Greetje Brussaard en Erwin Koops. Zij spraken met alle kandidaten en zittende raadsleden. Hieruit kwam naar voren dat, na het eerder aangekondigde vertrek van wethouder Jan van den Bosch na deze raadsperiode, ook Karel de Greef en Jan Brand niet terugkomen op de kieslijst, uit eigen overweging. Ook Corry Mosterd, hoewel zij wel terugkomt op de lijst, is niet beschikbaar voor de volgende periode als raadslid. Bestuursvoorzitter Hans Wouda: ,,We begrijpen en respecteren de keuzes van de raadsleden en willen hun bedanken voor hun inzet voor de partij en voor Ermelo, van de afgelopen jaren. Een passend afscheid volgt na de verkiezingen.”