WerkCentraal

‘Er blijft altijd behoefte aan activiteiten’

ERMELO – Begin dit jaar werd voor de Volksuniversiteit Vuvera al duidelijk dat er geen vervolg zou worden gegeven aan het cursusaanbod. Per 1 augustus stopten de activiteiten en werd het overgebleven geld verdeeld over een aantal instellingen die zich bezig houden op sociaal en cultureel gebied. 

De laatste jaren bleek het niet mogelijk om een definitieve plek voor Vuvera te vinden. Van de Kozakkenkamp naar de Cronjéstraat en wellicht naar De Dialoog. Dat laatste ging vanwege de verbouwing niet door, maar het huurcontract met de gemeente voor het pand aan de Cronjéstraat liep wel af. ,,Helaas was er geen plaats in de nieuwe Dialoog voor Vuvera’’, vertelt voorzitter Hans Nijman. ,,We konden in ieder geval niet de creatieve vakken zoals Tekenen, Schilderen en Keramiek daar kwijt. En dat zijn toch de dragers van de Volksuniversiteit.’’ Geen huisvesting maar ook liep het aantal cursisten de afgelopen jaren al terug. Dat komt enerzijds door het internet, veel cursussen worden ook aangeboden op YouTube, anderzijds worden er door andere instellingen ook allerlei cursussen aangeboden. Nijman: ,,Ook de tijdgeest heeft de Volksuniversiteit ingehaald. Het is nu eenmaal zo dat niet veel mensen meer de deur uitgaan voor een cursus helaas.’’

Faillissement

Het bestuur wilde niet dat Vuvera af zou stevenen op een faillissement. ,,Als het bestuur niets zou doen, zou eind 2021 een faillissement onontkoombaar zijn. Daarom is besloten om per 1 augustus 2020 te stoppen met alle activiteiten,’’ vertelt Nijman. ,,Helaas heeft Corona het ons onmogelijk gemaakt om op gepaste wijze afscheid te nemen van (oud)cursisten en docenten. Dat vinden wij erg jammer. Daarom hierbij een oprecht hartelijke dank voor de inzet en enthousiasme van alle cursisten en docenten in de afgelopen jaren.’’ De Stichting had nog wat geld over. Zoals statutair verplicht is, is dit geld verdeeld over instellingen die zich bezig houden op sociaal en cultureel gebied in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet. De Oudheidkundige Vereniging Ermelo, Mariahoeve Putten, de Mess Harderwijk en de Volksuniversiteit Nunspeet hebben een bedrag gekregen. Nijman: ,,Als bestuur van Vuvera zijn wij ervan overtuigd dat er in onze samenleving behoefte is aan activiteiten zoals die van de Volksuniversiteit. In welke vorm weten we niet, maar wij hopen dat er voldoende initiatieven ontstaan om mensen bij elkaar te brengen en elkaar te enthousiasmeren op het gebied van kunst en cultuur’’.