Lijdensverhaal in Lukaskerk

ERMELO - Op zaterdag 9 april wordt er in de Lukaskerk op Landgoed Veldwijk een Passie-Paasconcert gegeven. Aan dit concert wordt meegewerkt door de Veluwsche Sanghertjes o.l.v. Gijs & Tineke Evers.

Behalve het kinderkoor is deze avond ook het vocaal Damesensemble Viva Voce en het Vaderkoor te beluisteren. Het programma neemt u mee in het lijdensverhaal vanaf de intocht tot en met de ontmoeting van Maria en Jezus op de Paasmorgen en wordt uitgevoerd door de verschillende koren met daarbij nog een grote variatie aan solisten. Meerdere liederen worden zowel door het kinderkoor, alsook door het vocaal damesensemble Viva Voce en het Vaderkoor uitgevoerd. Naast al deze vocale inbreng is er een scala aan instrumentalisten. Marten Kamminga zal de vleugel bespelen, Ed Kiel het orgel, Geraldine Ligtermoet de viool, Ben Stolte de bas en Geralda Snoeijer het slagwerk. De aanvang is 19.30 uur. Inlichtingen over het concert: 0341 351509 of via www.develuwschesanghertjes.nl