Karaktervorming in het onderwijs

ERMELO - Zondag 25 september organiseert het Humanistisch Verbond Noordwest Veluwe een bijeenkomst over humanistisch vormingsonderwijs op school. Lizzy Wijnen zal een inleiding hierover geven.

Lizzy Wijnen is onderwijskundig medewerker en trainer bij het Centrum voor Humanistische Vorming in Utrecht. Zij zal deze ochtend vertellen hoe humanistisch vormingsonderwijs (HVO) een bijdrage levert aan brede vorming en over de invloed van het onderwijs op de karaktervorming. Ze zal een korte introductie geven over karaktervorming in het onderwijs en de programma’s van Nussbaum, Dohmen en het humanistisch vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Daarnaast zal zij de aanwezigen actief aan het werk zetten en informatiemateriaal meenemen over brede vorming. Immers, brede vorming begint met nieuwsgierigheid. Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) is een levensbeschouwelijk vak dat op openbare basisscholen in Nederland wordt aangeboden. Leerlingen leren na te denken over wie zij zijn, wat hun drijfveren zijn en wat ze kunnen. Als ouders willen dat HVO als keuzevak op de openbare basisschool van hun kind(eren) wordt aangeboden, moet de school daar de mogelijkheid voor bieden.

Aanvang van de lezing is 10:45 uur en duurt tot ca 12:30 uur en vindt plaats bij Pinel aan Raadhuisplein. De kosten zijn drie euro. Iedereen is welkom.