Tomassen Duck-To redt het niet met huidige gaswasser 

ERMELO - De gaswasser van Eendenslachterij Tomassen Duck-To schiet tekort. Omwonenden klagen terecht over stankoverlast. Dat wordt onderbouwd door het rapport dat geschreven werd in opdracht van de Provincie Gelderland. Van Belois Milieuadvies geeft hierin een vernietigend oordeel over de kwaliteit van de informatie over de geursituatie rond de slachterij.

Omwonenden hoopten dat de gemeenteraad geen verklaring van geen bedenking (VVGB) af te geven. Stichting DOEH stelde al eerder dat de gaswasser, die de overlast moet beperken, niet functioneerde. Een aantal omwonenden heeft het bedrijf afgelopen zomer bezocht en hoorde daar dat de gaswasser niet heeft gewerkt. Tomassen Duck-To wil graag een grotere plaatsen, maar daarvoor is ook nieuwe bebouwing nodig.

Informatie

De Stichting DOEH, die fel strijdt voor een leefbaar gebied De Driehoek, liet zich tijdens de raadsvergadering vorige maand vertegenwoordigen door Schoenmaker Advocaten. De advocaat stelde toen al de vraag of raadsleden wel voldoende geïnformeerd waren om een zorgvuldig besluit te nemen. ,,Er is uitgegaan van een verkeerd rapport. Mijn cliënten voelen zich niet serieus genomen. Niet door de second opinion en ook niet door het paniekvoetbal dat vandaag door het college wordt gespeeld om u over de streep te trekken.” Toch gaf de raad een VVGB af.

Vernietigend

Van Belois Milieuadvies velt nu ook een vernietigend oordeel over een eerder rapport opgesteld door Peutz (feb. 2019). Hierin werd namelijk gesteld dat men uit de meetresultaten kon concluderen dat de gaswasser een rendement (van 40%) en zelfs enig geurverwijderingsrendement heeft. Stichting DOEH heeft daarom gevraagd om een aanvullend oordeel te geven. Het bureau stelt dat de kritiek over de geuroverlast terecht is.

Oordeel

Het eerder voor de Provincie uitgebrachte deskundigenoordeel was gebaseerd op het rapport Peutz “Geur in de omgeving als gevolg van Tomassen Duck-To te Ermelo” van 13 juli 2018. Samengevat blijkt dat onderzoek naar de geursituatie op punten onvolledig, onzorgvuldig dan wel onjuist. De hoofdconclusies in het rapport zijn betwistbaar, want de meetresultaten van bureau SGS, waar Peutz zich op baseert, rechtvaardigen deze conclusies niet. Het gevolg is dat de gemeente Ermelo volgens Van Belois Milieuadvies geen adequate afweging van belangen van bedrijf en burgers heeft gemaakt als het gaat om de stankoverlast.