Gemeente baalt van WOZ-specialisten die bezwaar maken

ERMELO/ REGIO – Gemeenten waren vorig jaar miljoenen euro's kwijt aan inwoners die de WOZ-berekening van hun woning aanvochten. Ook de gemeente Ermelo betaalde € 11.374,- proceskosten.

RTL Nieuws stelde afgelopen week dat de kosten zo hoog oplopen, dat lokale overheden hun systeem zien vastlopen. Er zijn niet genoeg ambtenaren om het vele werk te kunnen verzetten. Dat zeiden 140 gemeenten tegen RTL Nieuws.

Externe bureaus

Elk jaar zijn er veel mensen die het niet eens zijn met deze WOZ-waarde. ,,Daar spelen allerlei externe bureautjes op in,” vertelt Moniek Winters, woordvoerder van de gemeente Ermelo. ,,Deze bedrijfjes adverteren op basis van 'no cure no pay', dat ze jouw bezwaar op de WOZ-waarde voor je in gang kunnen zetten. Die formele bezwarenprocedures kosten de gemeente handen vol tijd en geld.”

Bezwaarschriften

In 2019 werden er in Ermelo 13.700 aanslagen verzonden. Uiteindelijk werden er 350 bezwaarschriften over de hoogte van de WOZ-waarde ingediend. ,,Dat kost de gemeente €11.374,- proceskosten,” aldus Winters. De WOZ-waarde is voor woningeigenaren belangrijk omdat daarmee de lokale belastingen worden berekend. Inwoners kunnen vervolgens gratis bezwaar maken bij de gemeente. Ook kan men bureaus inschakelen om bezwaar te laten aantekenen. Zij schrijven dan het bezwaarschrift en gaan namens woningeigenaren naar de rechter. Deze bedrijven doen dit vaak op basis van no cure, no pay. Wanneer zij een rechtszaak winnen, moeten gemeenten deze bedrijven proceskosten betalen die kunnen oplopen tot 1.500 euro per zaak. De woningeigenaar krijgt hiermee vaak slechts een klein belastingvoordeel.

Bedrijfsrisico

De specialistische bureaus verdienen vrij eenvoudig geld met het namens woningeigenaren indienen van bezwaren. Follow The Money deed hier vorig jaar onderzoek naar. Wanneer de WOZ-waarde niet wordt bijgesteld dan is dat het bedrijfsrisico van het bedrijf. Blijkt het bezwaar terecht dan krijgt het bureau een vergoeding van de gemeente. Die vergoeding bestaat volgens Follow The Money uit minimaal 500 euro voor het indienen van het bezwaar en een telefonische hoorzitting.

Persoonlijk gesprek

Gemeenten vinden dat burgers beter zelf tegen de beschikking bezwaar kunnnen maken. Dat gebeurt nu ook, maar het aantal bezwaren dat via specialisten stijgt enorm. Winters: ,,Vanuit de gemeente Ermelo is er in het verleden ervaring opgedaan met het stimuleren van het persoonlijke gesprek met de gemeente, voordat mensen formeel bezwaar gaan maken. Immers, formeel bezwaar maken kan altijd nog.” De woordvoerder vertelt dat zo'n persoonlijke gesprek er veelal voor zorgde dat er geen formeel bezwaar meer werd ingediend. ,,Ofwel de WOZ-waarde werd aangepast ofwel er werd goed uitgelegd waarom de waarde is zoals die is.” Ook dit jaar vraagt de gemeente expliciet aandacht voor dit persoonlijke gesprek. www.meerinzicht.nl/woz