Subsidieregeling Wijk van de Toekomst vastgesteld

ERMELO – Woningeigenaren van Wijk van de Toekomst Ermelo krijgen een maximum bedrag van €12.000,00. Bewoners kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor het nemen van isolatie- en installatiemaatregelen die zij tot 31 december 2026 kunnen uitvoeren. 

Op 19 juli 2019 heeft de gemeente Ermelo de subsidie Gelderse proeftuin aardgasvrije wijk ontvangen. Deze subsidie is bestemd voor het aardgasvrij maken van 484 woningen in de Wijk van de Toekomst. Nu de gemeentelijke subsidieregeling is vastgesteld kunnen bewoners van de Wijk van de Toekomst aan de slag om hun woning stap voor stap aardgasvrij te maken.

Woningcorporatie

Ook Uwoon kan voor het aardgasvrij maken van haar woningen in de Wijk van de Toekomst aanspraak maken op de subsidie die beschikbaar is gesteld door de provincie Gelderland. De woningcorporatie kan aanspraak maken op een bedrag van €7.200,00 per woning en kan dit gebruiken voor installatiemaatregelen. Als koploper heeft UWOON de huurwoningen in de Wijk van de Toekomst de afgelopen jaren al grondig geïsoleerd en onderzoekt de komende tijd welke alternatieve installaties zij in de woningen toe kan passen. UWOON houdt de bewoners hiervan op de hoogte.

Leren van ervaringen

In de Wijk van de Toekomst werkt de gemeente intensief samen met betrokken bewoners. De bewonerswerkgroep kijkt kritisch mee met alle stappen die de gemeente zet en denkt mee over de uitvoering. Ervaringen die we op doen delen we met de provincie zodat wijken in heel Gelderland ervan kunnen leren. Ook zetten we onze ervaringen natuurlijk in bij andere wijken in Ermelo waar we aan de slag gaan met het aardgasvrij maken van woningen.